×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Počítačové kurzy v letním semestru školního roku 2020/21

Tvorba dotazů v jazyce SQL

Databáze jsou standardem pro uchovávání dat na webu a ve firemním prostředí. Kurz vás naučí s databázemi komunikovat pomocí jazyka SQL. Tento jazyk se snaží oprostit se od běžného programátorského vyjadřování a umožnit uživateli přistupovat k datům formou podobnou mluvenému jazyku. Kromě ukládání a správy dat lze v SQL snadno formulovat, co chceme s daty provést, čímž se tento jazyk stal silným a nezastupitelným nástrojem při jejich analýze a zpracování.
Kurz je určený úplným začátečníkům a kromě schopnosti běžného ovládání PC nevyžaduje žádné předchozí znalosti.
Termín konání:
7. 2. - 6. 6. 2021, každou neděli od 18:00
Lekcí:
18 online lekcí × 120 minut
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kčpro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku nebo navštěvují jiný kurz
Více informací

Programování v C++

Tento kurz Vám nabídne výuku jazyka C++ formou, která bude opravdovým dobrodružstvím! Jako programátoři již znalí jazyka C budeme postupně objevovat svět objektů, které daly programování aplikací zcela nový rozměr. Uvidíme, jak tvůrci jazyka novými konstrukty elegantně vyřešili problémy, které se v C řešily jen obtížně. Bude též patrné, že v tomto jazyce se začalo myslet i na to, aby se programátorovi pracovalo pohodlně a s přehledem.
Kurz je vhodný pro všechny, kdo mají absolvovaný základní kurz v C a současně rozumí konceptu pointerů.
Termín konání:
2. 2. - 1. 6. 2021, každé úterý od 20:00
Lekcí:
18 online lekcí × 120 minut
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku nebo navštěvují jiný kurz
Více informací

Programování Tetrisu

Naprogramování hry Tetris v jazyce C. Tento kurz přímo navazuje na Programování pro začátečníky I. Vše, co jsme se v úvodním kurzu o základech programování v C naučili, teď převedeme do praxe. Absolventi si vyzkouší, jak se programuje rozsáhlejší aplikace. Během 4 měsíců kurzu každý účastník naprogramuje funkční hru Tetris.
Lektor při výuce vysvětluje principy, jak jednotlivé části programu realizovat a studenti následně naprogramují kód, který s lektorem sdílí. Lektor dohlíží na kód každého studenta zvlášť, odpovídá na otázky, pomáhá s hledáním chyb a kódováním.
Termín konání:
3. 2. - 2. 6. 2021, každou středu od 20:00
Lekcí:
18 online lekcí × 120 minut
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kčpro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku nebo navštěvují jiný kurz
Více informací

Programování Pacmana - pokračování

Naprogramování hry Pacman v jazyce C. Druhá polovina kurzu ze zimního semestru.
Termín konání:
4. 2. - 3. 6. 2021, každý čtvrtek od 20:00
Lekcí:
18 online lekcí × 120 minut
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku
Více informací

Počítačové kurzy v zimním semestru školního roku 2020/21

U všech kurzů je u lekcí k dispozici záznam obrazovky lektora a jeho komentář, takže v případě absence na některé lekci je možné si tento záznam pustit. Lekce je možné absolvovat i z domova přes Skype. Ze všech kurzů mají studenti k dispozici materiály, které mohou používat i doma. Na lekcích si lze probírané věcit zkoušet na vlastním notebooku nebo našich počítačích.

Programování pro začátečníky I

Základní kurz určený všem se zájmem o programování. Kurz je koncipovaný jako úvod do oboru, představuje nejzákladnější obecné koncepty, které jsou nezávislé na programovacím jazyce. Je tedy vhodný pro ty, kteří ještě nevědí, jestli je programování pro ně, také pro ty, kteří nemají jasno, kterým směrem se v programování nakonec vydají a v neposlední řadě pro ty, kteří to s programováním myslí vážně a chtějí mít solidní základy.
Cílem kurzu není ovládnout konkrétní jazyk, ale naučit se programátorsky přemýšlet. V kurzu se totiž seznámíme s nejdůležitějšími koncepty, které programátoři používají v každém programu, který napíšou, jako jsou např. podmínky, cykly, pole, funkce, řetězce atd.
K výuce jsme zvolili jazyk C, a to nejen kvůli jeho populární syntaxi. Céčkovská syntaxe je velmi rozšířená, usnadní tak nastudování dalších jazyků jako je třeba Python, Java, PHP, JavaScript, C++ a další.
Výuka je zaměřena velmi prakticky, od první lekce si budeme zkoušet psát své vlastní malé prográmky, na kterých si budeme procvičovat představené obraty.
Kurz je určen úplným začátečníkům či studentům, kteří zatím programují jen nesystematicky.
Termín konání:
zimní semestr: každá středa od 19:30
letní semestr: každé úterý od 19:30
Lekcí:
18 lekcí × 120 minut
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku
Více informací

Programování pro začátečníky II

Kurz navazuje na Programování pro začátečníky I a představuje obtížnější koncepty a techniky, se kterými by se začínající programátor měl seznámit. Půjde zejména o správu paměti a ukládání dat do ní. Budeme se učit alokovat paměť, pracovat s pointery, vytvářet datové struktury a pracovat s nimi. Čeká nás dynamická alokace polí a vytváření spojových seznamů.
Termín konání:
zimní semestr: každé úterý od 19:30
letní semestr: každou středu od 19:30
Lekcí:
18 lekcí × 120 minut
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku
Více informací

Programovací projekt - Pacman - umělá inteligence

Cílem kurzu je vyzkoušet si naprogramovat rozsáhlejší aplikaci. Celý semestr budeme programovat známou hru 'Pacman', ve které bude hráč sbírat předměty v bludišti a vyhýbat se příšerám. Naprogramujeme celé herní prostřední, zvláště se budeme věnovat umělé inteligenci příšer. Student bude mít možnost vidět a vyzkoušet si, jak celé programování probíhá od návrhu až po nakódování a testování. Na konci kurzu bude mít každý účastník hotový program naprogramovaný vlastními silami během jednotlivých lekcí. Pro zúčastnění se je nutná základní znalost jazyka C v rozsahu Programování pro začátečníky I. Programuje se přímo na lekcích, domácí úkoly se nezadávají.
Termín konání:
17. 9. 2020 - 28. 1. 2021, každý čtvrtek od 19:30
Lekcí:
18 lekcí × 120 minut
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku
Více informací