×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Programování pro začátečníky I - ŠR 2020/21

Cíl kurzu:Ovládnout základní koncepty v programování.
Naučit se běžně používané algoritmy.
Seznámit se syntaxí jazyka C.
Předpokládáné znalosti:žádné; určeno úplným začátečníkům nebo těm, kteří zatím programují jen nesystematicky
Vhodné pro:žáky 9. třídy, studenty SŠ a VŠ, dospělé, příprava na první semestr IT na VŠ
Forma:skupinové výukové lekce
Lekce:18 lekcí × 120 min
Termíny konání:zimní semestr 16. 9. 2020 - 27. 1. 2021
  • lekce probíhají každou středu od 19:30
  • lekce je možné absolvovat i z domova přes Skype
  • první lekce se koná ve středu 16. 9. 2020 od 19:30
letní semestr 2. 2. - 1. 6. 2021
  • lekce probíhají každé úterý od 19:30
  • lekce je možné absolvovat i z domova přes Skype
  • první lekce se koná v úterý 2. 2. 2021 od 19:30
Cena:3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám chodí na doučování matematiky
Cena zahrnuje:společné výukové lekce, možnost absolvovat lekce přes Skype, videozáznamy výkladu, písemná shrnutí probírané látky, domácí úkoly
Místo konání:Mathpoint, Bělehradská 643/77, Praha 2 (viz kontakty) nebo
u vás doma přes Skype :)
Zpět
Cílem kurzu je předvést základní programátorské koncepty, které jsou společné všem jazykům, a naučit studenta přemýšlet tak, aby sám dokázal vymyslet, sepsat a otestovat vlastní algoritmus.
Absolvent kurzu se seznámí s podstatou programování a bude mít znalosti na takové úrovni, která mu umožní pokračovat ve studiu v navazujícím kurzu Programování pro začátečníky II nebo i samostatně – např. podle učebnic nebo tutoriálů na webu.

V průběhu kurzu se seznámíme s tím, jak se pracuje se vstupem a výstupem programu, s proměnnými, podmínkami, cykly, poli, procedurami, funkcemi, znaky a řetězci, datovými strukturami a soubory. Každý koncept podrobně vysvětlíme a předvedeme si jeho aplikaci v praxi na jednoduchých programátorských úlohách.
Část hodiny bude věnována samostatné práci pod vedením lektora, aby se zajistilo, že vykládanou látku jsou všichni studenti schopni aplikovat i prakticky.

Vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve skupině, není možné zajistit optimální tempo výkladu pro všechny studenty. Tomu, že by někdo nemusel stačit ostatním a mohl se začít ve výkladu ztrácet, se snažíme zabránit studijní oporou:

  • z každé výukové lekce pořizujeme videozáznam lektorského počítače, který si pak student může doma kdykoliv pustit,
  • z každého probíraného tématu je k dispozici písemné shrnutí,
  • z každého probíraného tématu se zadavájí příklady na doma, které obsahují vzorové řešení od lektora nebo ostatních studentů kurzu.

Kurz není omezen věkem, je určen všem věkovým skupinám. Jediným omezením je nutnost dokázat logicky uvažovat, přičemž logické myšlení bývá plně rozvinuto v 9. třídě, u některých studentů to může být i dříve či později. Mladší žáci než jsou deváťáci se tedy mohou přihlásit, ale může se ukázat, že pro ně kurz bude příliš složitý. U středoškoláků, vysokoškoláků a dospělých by věk neměl hrát žádnou roli.

Výuka bude probíhat v jazyce C. Tento jazyk není zvolen náhodně, má pro úvodní studium dvě zásadní výhody. Za prvé, jeho syntaxi přejímá mnoho jiných moderních programovacích jazyků. To znamená, že syntaxi, se kterou se na kurzu seznámíte, použijete i v jiných programovacích jazycích. Za druhé, v C lze psát konzolové aplikace, takže pro napsání jednoduchého programu nejsou potřeba žádné počáteční znalosti jako jsou třeba objekty nebo html, což bychom v jiných programovacích jazycích potřebovali.
Jako editor kódu budeme používat open-source freewarové prostředí Code::Blocks, které je k dispozici pro Windows, Linux i Mac.

Pro výuku je ideální vlastní notebook, který si studenti nosí na lekce a na kterém programují i doma. Jestliže notebook nemáte, tak pro programování na lekcích použijete naše počítače a kód z lekcí si domů odnesete např. na flashce.
Pokud budete chtít pracovat na svém vlastním počítači, tak v mailu potvrzujícím vaši přihlášku prosím věnujte pozornost videonávodu, jak si počítač připravit na první lekci.

Lekce je možné absolvovat na dálku přes Skype. V tomto případě student sleduje na sdílené obrazovce monitor lektora a slyší jeho výklad. Současně může přes mikrofon s lektorem komunikovat, jako by byl v učebně. Pokud potřebuje pomoci s kódem, tak ho může lektorovi nasdílet. V případě zájmu o tuto formu výuky nás po vyplnění přihlášky telefonicky kontaktujte.

Lektorem kurzu je Michal Kočí, zkušený programátor a lektor s 14-letou praxí.

Na kurz v dalším semestru navazuje Programování pro začátečníky II.

Přihláška

Přihlášku není možné v současnosti podat.