×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Počítačové kurzy ve školním roce 2019/20

U všech kurzů je u lekcí k dispozici záznam obrazovky lektora a jeho komentář, takže v případě absence na některé lekci je možné si tento záznam pustit. Ze všech kurzů mají studenti k dispozici materiály, které mohou používat i doma. Na lekcích si lze probírané věcit zkoušet na vlastním notebooku nebo našich počítačích.

Programování pro začátečníky I

Základní kurz určený všem se zájmem o programování. Kurz je koncipovaný jako úvod do oboru, představuje nezákladnější obecné koncepty, které jsou nezávislé na programovacím jazyce. Je tedy vhodný pro ty, kteří ještě nevědí, jestli je programování pro ně, také pro ty, kteří nemají jasno, kterým směrem se v programování nakonec vydají a v neposlední řadě pro ty, kteří to s programováním myslí vážně a chtějí mít solidní základy.
Cílem kurzu není ovládnout konkrétní jazyk, ale naučit se programátorsky přemýšlet. V kurzu se totiž seznámíme s nejdůležitějšími koncepty, které programátoři používají v každém programu, který napíšou, jako jsou např. podmínky, cykly, pole, funkce atd.
K výuce jsme zvolili jazyk C, a to nejen kvůli jeho populární syntaxi. Céčkovská syntaxe je velmi rozšířená, usnadní tak nastudování dalších jazyků jako je třeba Python, Java, PHP, JavaScript, C++ a další.
Výuka je zaměřena velmi prakticky, od první lekce si budeme zkoušet psát své vlastní malé prográmky, na kterých si budeme procvičovat představené obraty.
Kurz je určen úplným začátečníkům či studentům, kteří zatím programují jen nesystematicky.
Termín konání:
zimní semestr: každý čtvrtek od 19:30
letní semestr: každé úterý od 19:30
Lekcí:
18 lekcí × 120 minut + 18 × nepovinné cvičení 120 min
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku
Více informací

Programování pro začátečníky II

Kurz navazuje na Programování pro začátečníky I a představuje další koncepty a techniky, které by každý začínající programátor měl znát, jako je práce se soubory, pointery, vícerozmněrná pole, rekurze,...
Po absolvování tohoto kurzu bude mít absolvent dostatek znalostí a dovedností, aby mohl začít pracovat na rozsáhlejších programátorských projektech nebo aby dokázal samostatně si nastudovat jakýkoliv další neobjektový programovací jazyk.
Termín konání:
zimní semestr: každé úterý od 19:30
letní semestr: každý čtvrtek od 19:30
Lekcí:
18 lekcí × 120 minut + 18 × nepovinné cvičení 120 min
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku
Více informací

Programování pro začátečníky III

Kurz bude navazovat na kurzy Programování pro začátečníky I a II.
Termín konání:
13. 2. - 11. 6. 2020, každý čtvrtek od 19:30
Lekcí:
18 lekcí × 120 minut + 18 × nepovinné cvičení 120 min
Cena:
3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám současně chodí na matematiku
Více informací

Úvod do počítačových sítí

Zajímá tě, z čeho a jak se staví sítě, jak funguje internet, servery, webhosting, domény, šifrování, vzdálená správa apod.? Na tomto kurzu se vše nejen dozvíš, ale všechno si i sám vyzkoušíš. Po celou dobu kurzu si každý bude stavit svůj vlastní webový server a experimentovat s ním. Vše se ukáže od instalace, přes konfiguraci až po testování. Seznámíme se s mnoha aplikacemi a pojmy jako je TCP/IP, VPS, HTTP(S), Apache, DNS, FTP, MAIL, PHP, MySQL, OpenSSL apod.
Termín konání:
12. 2. - 8. 4. 2020, každou středu od 19:30
Lekcí:
9 lekcí × 120 minut
Cena:
3200 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu
2400 Kč pokud k nám chodíte na doučování nebo další kurz
Více informací