×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Průběžné doučování k reparátu/zkoušce/maturitě

Všechna doučování Zpět

Charakteristika doučování

  • Doučování určené studentům, které na konci letních prázdnin či na začátku září čeká nějaká zkouška a musí na ni být do té doby připraveni. Hodí se tedy jako příprava k reparátu či doklasifikaci, přijímacím zkouškám na VŠ v zářijovém termínu nebo k přípravě vysokoškoláků na zkoušku v září. Pokud vás čeká v září maturita, pak zvolte náš maturitní superkurz.
  • Každého studenta učíme individuálně. Výuku přizpůsobujeme na míru jeho konkrétní situaci, aktuálním znalostem, studijnímu cíli, tempu práce, inteligenci a třeba i zvídavosti a ambicím.
  • Naše výuková metoda nevyžaduje jakoukoliv další práci mimo lekce. Hodí se tedy i pro studenty, kterým nevyhovuje samostatná práce doma nebo pro ty, kteří mají problém se donutit dělat domácí úkoly.
  • Lekce pro vás kompletně připravíme včetně příkladů na procvičování a kontrolních testů na koncích kapitol. Pro závěrečné procvičování máme k dispozici sbírky úloh, přijímačky na většinu vysokých škol i zápočtové a zkouškové písemky z minulých let.
  • Lekce lze absolvovat u nás v učebně nebo na dálku přes Skype. Formy výuky lze i kombinovat.
  • Doučování se zahajuje informativní schůzkou. Na této schůzce vysvětlujeme, jakým způsobem učíme, a řešíme praktické organizační záležitosti typu jak si objednat lekce v rozvrhu, jak vypadá výuka na dálku (pokud jí bude chtít využít), apod. Informativní schůzka je nezávazná, teprve na jejím konci si řeknete, zda se na doučování skutečně chcete zapsat.

Termíny lekcí

Doučování obsahuje 120 hodin výuky, které jsou rozloženy do sedmi nebo šesti týdnů a skládá se převážně z dvouhodinových lekcí. Učí se od pondělí do pátku, víkedny zůstávají volné. Dle preferencí studenta lze volit jeden ze dvou modelů rozvrhu lekcí.
V prvním modelu se chodí převážně na dvouhodinové lekce. Volit lze dopolední termíny od 8:00 nebo 10:00 a odpolední termíny od 13:00 nebo 15:00. Bohužel prázdniny jsou příliš krátké na to, aby se dalo doučování stihnout pouze ve dvouhodinovkách. Přeci jenom snažíme se dohnat celý školní rok během sedmi týdnů. Proto je potřeba, aby student jednou týdně přišel na celý den. Takové doučování je osmihodinové s hodinovou přestávkou na odpočinek a oběd. Začíná se v 8:00 a končí v 17:00.
V druhém, oblíběnějším, modelu se chodí dvakrát týdně na dvouhodinovku a třikrát na čtyřhodinovku.

Délky lekcí se nemusíte obávat - výuka u nás není zdaleka tak vyčerpávající jako školní výklad. Naše dvouhodinovka je psychickou zátěží srovnatelná s běžnou 45minutovkou ve škole. To je dané stylem výuky a hlavně tím, že student je po celou dobu aktivní a něco dělá. Pro mnohé studenty naše výuka utíká tak rychle, že si namísto dvouhodinovek volí raději čtyřhodinové lekce nebo své lekce dobrovolně přetahují, aby lépe využili svůj čas.
Osmihodinová lekce je pak svou náročností srovnatelná s jedním celým školním dnem.
Koncept dvou, čtyř a osmihodinových lekcí úspěšně používáme už 10 let a většinou jsou studenti příjemně překvapení, jak hladce to funguje, a to včetně nejmladších studentů, což jsou u nás osmáci.

Výuka probíhá dle volby studenta prezenčně u nás v učebně nebo online na dálku (lze vybrat pro každou lekci zvlášť). Učebna se nachází v centru Prahy na adrese Bělehradská 77, Praha 2, kousek od metra I.P. Pavlova a Náměstí Míru (viz kontakty).

Cena doučování a dovolená

Doučování stojí buď 10 800 Kč, nebo 11 800 Kč. Levnější varianta počítá s tím, že bude student chodit všech sedm týdnů, tj. nebude chybět na žádném z 35 výukových dní. Dražší varianta naopak umožňuje, aby si student udělal dovolenou a zmeškané lekce si přesunul do zbylých týdnů. Díky tomu je možné, aby např. student odcestoval s rodiči, aniž by to narušilo výuku. Ideální je, když dovolená trvá jeden týden, ale pokud to nejde jinak, tak je možné domluvit se i na dovolené delší. Pro zdárnou přípravu je opravdu nutné absolvovat všech 120 hodin výuky, takže už na začátku je třeba si rozmyslet, zda budete chtít mít dovolenou či ne, a podle toho vybrat variantu doučování a následně i termíny lekcí.

Standardně doučování probíhá tak, že student má polovinu lekcí dopoledních a polovinu odpoledních. Většina by samozřejmě uvítala, kdyby mohla mít jen dopolední termíny, ale to bohužel nejde z kapacitních důvodů a kvůli efektivnímu využití času lektorů. Pokud byste ale z nějakého důvodu potřebovali mít jen dopolední lekce, tak je možné si připlatit variantu . Pokud byste naopak byli ochotní chodit jen v odpoledních termínech (samozřejmě výjimkou celodenních lekcí, které vždy budou začínat ráno) a současně byste v průběhu doučování neměli dovolenou, tak vám nabízíme celý program za sníženou cenu - v ceníku označeno jako varianta .

VariantaPopisCenaVolitelné splátkyInformativní schůzka
dopolední i odpolední termíny bez dovolené10 800 Kč3 x 3700 Kč [více]NE 7.7.
dopolední i odpolední termíny s týdenní dovolenou11 800 Kč3 x 4040 Kč [více]NE 7.7.,
ČT 11.7.,
PO 15.7.*)
pouze odpolední termíny s možností dovolené12 800 Kč3 x 4370 Kč [více]NE 7.7.,
ČT 11.7.,
PO 15.7.*)
pouze odpolední termíny bez dovolené9 800 Kč3 x 3370 Kč [více]NE 7.7.
*) Při absolvování informativní schůzky po neděli 7.7. přijdete o několik výukových dní, které se vám započítají do dovolené. Pokud plánujete jet během doučování na skutečnou dovolenou, tak prosím volte jako termín zahajovací informativní schůzku neděli 7.7., aby šly zameškané dny rozumně nahradit.

Zahájení doučování

Na doučování se přihlásíte vyplněním přihlášky. U nových studentů se kurz zahajuje tzv. informativní schůzkou. Studenti, kteří k nám už v minulosti chodili, na schůzku nechodí a zahajují doučování přímo na první lekci.
Informativní schůzka může proběhnout osobně v učebně nebo online na dálku (vybírá se v přihlášce).
Student může na inf. schůzku přijít sám, nebo s rodičem či jiný doprovodem, není ale možné, aby přišel pouze rodič bez studenta.
Informativní schůzka je nezávazná, tj. pokud se po jejím absolvování nebudete chtít na kurz zapsat, nemusíte, a nic nám nebudete platit, popř. vám bude platba vrácena. První informativní schůzka v neděli 7.7. je bezplatná a preferujeme ji pro zahájení doučování v libovolné variantě. Na následných inf. schůzkách se platí zápisné 200 nebo 400 Kč, dle zvoleného termínu.

Platba

Kurzovné se platí hotově na informativní schůzce nebo předem převodem na účet. Platební údaje obdržíte v potvrzovacím mailu přihlášky. Je možné si domluvit rozložení platby na splátky.

Časová dotace

V ceně doučování je 120 hodin výuky. Časovou dotaci přípravy k reparátu jsme stanovili na základě našich mnohaletých zkušeností s tímto typem doučování. Během této doby bychom se studentem měli stihnout: doplnit mezery v předcházejícím učivu, které mu znemožňovali pochopit látku během školního roku, probrat a pochopit cílová témata a na závěr důkladně procvičit příklady, které se budou ve zkoušce vyskytovat.
Je dobré si uvědomit, že reparát, doklasifikace a obdobné souhrnné zkoušky na studenty kladou mnohem větší nároky než jiné testy v průběhu školního roku. Student u reparátu musí umět veškeré látky celého roku či půlroku najednou, dokázat rozlišit různé typy úloh a na základě tohoto rozlišení správně zvolit postup - to u testů, které se píšou v průběhu školního roku, odpadá.
Větší časová dotace je potřeba i proto, že reparát typicky bývá jen vyvrcholením dlouhodobého problému, který vznikl v předchozích ročnících, nezřídka už na základní škole. Pokud to tak je, pak se studentem se musíme vrátit k základům, aby měl vůbec šanci porozumět současné látce, která z nich vychází nebo na nich staví.
Na druhou stranu je toto i dobrá zpráva, protože většina lidí nepropadá proto, že by neměli dostatečné nadání, ale proto, že se v příkladech potýkali nejen s novou látkou, ale i s tím ostatním, co příklad obsahoval, a co jeho spolužáci už uměli.
Protože naše doučování k problému přistupuje systematicky a řeší nejen následky, ale i příčiny neporozumění, je velká šance, že student během těcho prázdnin vyřeší svůj problém s matematikou jednou provždy. Nezřídka naši studenti potom, co s námi absolvovali přípravu k reparátu, v dalším školním roce velmi dobře zvládají novou látku a patří k těm lepším ve třídě.

Průběh doučování

Na první lekci si student napíše vstupní test. Cílem vstupního testu není studenta jakkoliv hodnotit, ale identifikovat kořenové problémy současné situace a důvody nepochopení aktuální látky. Současně na základě okruhů zkoušky stanovíme cílová témata doučování. Podle toho, co v současnosti žák umí (zjištěno objektivním testem), a co umět má (na základě okruhů poskytnutých školou), mu sestavíme jeho osobní výukový plán.
Výukový plán typicky bude začínat doplněním mezer v látkách, které jsou nezbytné pro pochopení cílových témat. Nikdy neopakujeme věci, které student nutně nepotřebuje - vždy pečlivě vybíráme, které neznalosti vzhledem k cíli doučování můžeme ignorovat a které bude nutné doplnit. Pokud student žádné kritické neznalosti z minulých let nemá, opakování s ním neděláme. Řešení nedostatků z minulých let, které bránily pochopení současné látce typicky u reparátníků zabírá čtvrtinu až třetinu času výuky.
Po tomto doplnění mezer probereme a procvičíme cílová témata. Vzhledem k tomu, že student už má všechny potřebné znalosti a dovednosti k tomu, aby látce mohl rozumět, nebývá v této fázi výuky žádný problém a student se naučí vše, co potřebuje.
V posledních týdnu nebo dvou přestáváme probírat a už pouze cvičíme cílové příklady a trénujeme na zkoušku.
Díky tomu, že na začátku stanovíme přesné místo, kde se student začal ztrácet a tím, že respektujeme logickou návaznost jednotlivých témat, se student nemůže ve výuce ztratit. Vždy vycházíme z jeho aktuálních znalostí, nepředpokládáme že umí věci jen proto, že by je v daném ročníku umět měl. Proto můžeme zaručit, že student bude na lekcích vždy vědět co a jak má dělat. Na konci jednotlivých celků navíc kontrolujeme, zda student skutečně zvládne samostatně vyřešit příklady, které jsme probírali. Pokud ne, tak s ním nepokračujeme dál a znovu se vracíme k předchozímu výkladu, dokud nemáme jistotu, že rozumí všemu, čemu by rozumět měl.
Tento systematický přístup k výuce je sice časově náročnější než je běžný výklad ve škole, student ale vyřeší svůj problém s matematikou nejen vzhledem k jednomu testu, ale vzhledem k celému dalšímu studiu.
V případě, že student má tolik neznalostí, nebo že v látce postupuje pomaleji, než by bylo potřeba, nabízíme možnost absolvovat lekce nad rámec 120 hodin výuky. Za využití téhle možnosti se nic nedoplácí. Pokud by to student potřeboval, protože začíná zaostávat a hrozí, že by se nestihli věci probrat nebo procvičit, budeme jeho i jeho rodiče včas informovat.

Online výuka

V případě zájmu je možné absolvovat jakoukoliv lekci (nebo i všechny lekce) na dálku z domova. Lekce probíhají stejným způsobem jako v učebně, ale jsou realizované přes náš studijní systém a Skype. Vybavení, které je pro online výuku potřeba, je počítač s internetem, sluchátka s mikrofonem a chytrý telefon na focení sešitu a testů. Webkamera není potřeba. Velmi vhodné je mít tiskárnu, zvláště pokud by mělo doučování probíhat po celou dobu jen na dálku. Pro online výuku doporučujeme stolní počítač, notebook nebo tablet s větší úhlopříčkou displeje. Smarthpone není vhodný kvůli malé velikosti obrazovky.
Lekce probíhají v předem stanovenou dobu a objednávají se stejně jako běžné lekce v rozvrhu. Na začátku hodiny se student spojí s lektorem, a ten pak lekci vede stejně jako by byla v učebně. Všechny potřebné materiály k výuce jako jsou zadání příkladů, výsledky, vzorová řešení, tabulky, videa apod., jsou doma přístupné v našem studijním systému. Při výkladu lektor sdílí jednu ze svých obrazovek, na kterou píše pomocí speciálního pera. Student tedy nejen slyší lektorův komentář, ale i vidí to, co by mu lektor v učebně psal do sešitu nebo ukazoval na monitoru.
Situaci, kdy lektor potřebuje vidět co student napsal (pracovní list, test, rozpočtený příklad), řešíme tak, že student svou práci nafotí mobilem do naší aplikace, pomocí které se pak fotky sdílí s lektorem. Ten potom obrázky otevře na sdíleném monitoru, tak, aby se na ně mohli dívat společně, a příklad komentuje a opravuje stejně, jako kdyby se studentem seděli vedle sebe.
Online výuka se hodí zvláště v situaci, kdy by bylo příliš složité dojíždět k nám do učebny. Na druhou stranu není pro každého, protože ne každý student je schopen soustředěné práce doma, v prostředí plném možných rozptýlení. Výhodou docházky do učebny je mimo jiné i stimulující atmosféra, které motivuje k práci. Většina studentů je v učebně efektivnější, než kdyby měli výuku z domova.
Za každou lekci odučenou na dálku se platí příplatek 60 Kč.