×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Intenzivní příprava k podzimnímu termínu maturity

Všechna doučování Zpět

Nabízíme individuální kurz sestavený tak, aby vám zajistil komplexní a důkladnou přípravu ke státní maturitě z matematiky. V průběhu kurzu s vámi postupně a systematicky probereme jednotlivé kapitoly, ze kterých CERMAT sestavuje své maturitní testy. Během jednotlivých lekcí budeme nejen vykládat a procvičovat, ale i průběžně testovat a doplňovat vaše znalosti tak, aby bylo zajištěno, že skutečně sami a bez pomoci zvládnete spočítat všechny probrané typy příkladů. Ke konci kurzu s vámi natrénujeme psaní skutečných maturitních testů. Kurz je tedy kompletní přípravou na test, není potřeba nějakou část přípravy k maturitě řešit doma.

Výuka je individuální, každého studenta učíme zvlášť, výklad se přizpůsobuje aktuálním znalostem a tempu studenta. Prázdninový kurz je obzvláště vhodný pro studenty, kteří maturitní test zkoušejí už na druhý či třetí pokus a kterým úspěch utekl jen o pár bodů. U těchto studentů zpravidla nestačí běžné prázdninové doučování, které nabízíme v délce 120 hodin, protože se nestihne probrat dostatečné množství látky (120 hodin výuky se hodí na látku za 1 rok, ale statní maturita vyžaduje látku cca za 2,5 roku studia).

Jak doučování probíhá? Na první lekci si napíšete vstupní test. Cílem vstupního testu je zjistit vaše aktuální znalosti. Na základě zjištěných znalostí vám sestavíme individuální výukový plán tak, aby vycházel z toho, co už znáte a a umíte, a aby se tyto znalosti dále rozšiřovaly až k cílovému učivu. Ve vašem plánu zohledníme i důležitost a náročnost jednotlivých kapitol, aby se zajistilo, že v každém případě stihneme probrat ty příklady, které jsou jednoduché a vyskytují se v každém testu. Kapitoly náročnější nebo ne tak frekventované, v plánu řadíme až na konec. To aby se v případě, že nebudete stíhat probrat vše, přeskočila ta látka, na které je bodový zisk v testu nejméně pravděpodobný. Výukový plán počítá i se závěrečným procvičováním a nácvikem maturitních testů a zohlední i vaše osobní preference ohledně jednotlivých témat.

Výuka probíhá jako přirozený mix výkladu, dialogu, počítání a samostatné práce a je strukturovaná podle zásad naší vlastní metodiky. Na lekcích se kromě výkladu a počítání také píší průběžné testy. Tyto testy ověřují, že jste probíranému učivu opravdu porozuměli a že zvládnete příklady řešit i samostatně bez pomoci lektora. Pokud by se při testech zjistilo, že vám ve výkladu něco uteklo, nebo že byste potřebovali látku víc procvičit, plán výuky tomu přizpůsobíme. Díky tomu se nemůže stát, že byste se ve výuce ztratilí, nebo že by vám látka pomalu začala utíkat.
Protože příprava k maturitě zahrnuje velké množství nesouvisejích látek, musíme také řešit problém zapomínání. K tomuto účelu slouží opakovací testy, které student může psát v průběhu celého kurzu tak, aby se periodicky vracel k již probrané látce a udržoval si ji v paměti. Opakování jsou sestavená z příkladů, které z dané kapitoly použil CERMAT ve svých testech v předchozích letech.
Po probrání kapitol podle katalogu požadavků budeme trénovat psaní celých testů, a to na originálních maturitních testech z minulých let. Pokud bychom zjistili, že ve zbývajícím čase není možné probrat všechny kapitoly, včas probírání nové látky utneme, a testy budeme cvičit stejně.

Délka doučování a termíny lekcí

Tento kurz má délku 7 týdnů a celkem obsahuje více jak 200 hodin výuky. Výukový čas je rozložený do čtyřhodinových a osmihodinových lekcí, na které student dochází každý všední den, přičemž každý týden se dochází třikrát na čtyřhodinovou a dvakrát na osmihodinovou lekci. Víkendy jsou volné. Termíny jednotlivých lekcí se volí v rozvrhu.

Osmihodinové doučování je od 8:00 do 17:00 s pauzou na oběd od 12:00 do 13:00. Čtyřhodinové lekce lze vybírat v dopoledním (8:00 až 12:00) či odpoledním termínu (13:00 až 17:00), přičemž polovinu lekcí by měl student absolvovat v dopoledních a druhou polovinu v odpoledních termínech. Který den bude student mít dopolední termín, který odpolední, a kdy bude mít osmihodinovou lekci si každý určí sám dle svých možností a kapacity rozvrhu.
Délky lekcí se nemusíte obávat - výuka u nás není zdaleka tak vyčerpávající jako školní výklad. Naše čtyřhodinovka je psychickou zátěží srovnatelná s běžnou dvouhodinovkou ve škole. To je dané stylem výuky a hlavně tím, že student je po celou dobu aktivní. Osmihodinová lekce má náročnost jako jeden den ve škole.

Výuka probíhá dle volby studenta prezenčně u nás v učebně nebo online na dálku (lze vybrat pro každou lekci zvlášť). Učebna se nachází v centru Prahy na adrese Bělehradská 77, Praha 2, kousek od metra I.P. Pavlova a Náměstí Míru (viz kontakty).

TermínTýdnůPočet lekcíCenaVolitelné splátkyInformativní schůzka**
8. 7. - 25. 8.7 týdnů21x 4hod + 14x 8hod16 800 Kč3 x 5700 Kč [více]NE 9.7.

Zahájení doučování

Na doučování se přihlásíte vyplněním přihlášky. U nových studentů se kurz zahajuje tzv. informativní schůzkou. Studenti, kteří k nám už v minulosti chodili, na schůzku nechodí a zahajují doučování přímo na první lekci.
Informativní schůzka může proběhnout osobně v učebně nebo online na dálku (vybírá se v přihlášce).
Student může na inf. schůzku přijít sám, nebo s rodičem či jiný doprovodem, není ale možné, aby přišel pouze rodič bez studenta.
Informativní schůzka je nezávazná, tj. pokud se po jejím absolvování nebudete chtít na kurz zapsat, nemusíte, a nic nám nebudete platit, popř. vám bude platba vrácena. Pro tento kurz se inf. schůzka koná v neděli 7. 7. a je bezplatná.

Platba

Kurzovné se platí hotově na informativní schůzce nebo předem převodem na účet. Platební údaje obdržíte v potvrzovacím mailu přihlášky. Je možné si domluvit rozložení platby na splátky.

Online výuka

V případě zájmu je možné absolvovat jakoukoliv lekci (nebo i všechny lekce) na dálku z domova. Lekce probíhají stejným způsobem jako v učebně, ale jsou realizované přes náš studijní systém a Skype. Vybavení, které je pro online výuku potřeba, je počítač s internetem, sluchátka s mikrofonem a chytrý telefon na focení sešitu a testů. Webkamera není potřeba. Velmi vhodné je mít tiskárnu, zvláště pokud by mělo doučování probíhat po celou dobu jen na dálku. Pro online výuku doporučujeme stolní počítač, notebook nebo tablet s větší úhlopříčkou displeje. Smarthpone není vhodný kvůli malé velikosti obrazovky.
Lekce probíhají v předem stanovenou dobu a objednávají se stejně jako běžné lekce v rozvrhu. Na začátku hodiny se student spojí s lektorem, a ten pak lekci vede stejně jako by byla v učebně. Všechny potřebné materiály k výuce jako jsou zadání příkladů, výsledky, vzorová řešení, tabulky, videa apod., jsou doma přístupné v našem studijním systému. Při výkladu lektor sdílí jednu ze svých obrazovek, na kterou píše pomocí speciálního pera. Student tedy nejen slyší lektorův komentář, ale i vidí to, co by mu lektor v učebně psal do sešitu nebo ukazoval na monitoru.
Situaci, kdy lektor potřebuje vidět co student napsal (pracovní list, test, rozpočtený příklad), řešíme tak, že student svou práci nafotí mobilem do naší aplikace, pomocí které se pak fotky sdílí s lektorem. Ten potom obrázky otevře na sdíleném monitoru, tak, aby se na ně mohli dívat společně, a příklad komentuje a opravuje stejně, jako kdyby se studentem seděli vedle sebe.
Online výuka se hodí zvláště v situaci, kdy by bylo příliš složité dojíždět k nám do učebny. Na druhou stranu není pro každého, protože ne každý student je schopen soustředěné práce doma, v prostředí plném možných rozptýlení. Výhodou docházky do učebny je mimo jiné i stimulující atmosféra, které motivuje k práci. Většina studentů je v učebně efektivnější, než kdyby měli výuku z domova.
Za každou lekci odučenou na dálku se platí příplatek 60 Kč.