×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Programování pro začátečníky I - ŠR 2019/20

Cíl kurzu:Ovládnout základní koncepty v programování.
Naučit se běžně používané algoritmy.
Seznámit se syntaxí jazyka C.
Předpokládáné znalosti:žádné; určeno úplným začátečníkům nebo těm, kteří zatím programují jen nesystematicky
Vhodné pro:žáky 9. třídy, studenty SŠ a VŠ, dospělé, příprava na první semestr IT na VŠ
Forma:skupinové výukové lekce + individuální cvičení
Lekce:18 výukových lekcí × 120 min + 18 × nepovinné cvičení 120 min
Termíny konání:zimní semestr 9. 9. 2019 - 9. 2. 2020 (20 lekcí)
  • lekce probíhají každý čtvrtek od 19:30
  • je možné se přihlásit i po začátku kurzu, nejpozději však 28. 11. 2019
letní semestr 10. 2. - 14. 6. 2020 (18 lekcí)
  • lekce probíhají každé úterý od 19:30
  • je možné se přihlásit i po začátku kurzu, nejpozději však 23. 4. 2020
Nepovinná cvičení:120 minut dle vlastního výběru odpoledne nebo večer od úterý do pátku
Cena:3800 Kč při absolvování pouze tohoto kurzu,
2800 Kč pro studenty, kteří k nám chodí na doučování matematiky
Cena zahrnuje:společné výukové lekce, individuální doplňková cvičení, videozáznamy výkladu, písemná shrnutí probírané látky, dobrovolné domácí úkoly
Místo konání:Mathpoint, Vinohradská 2333/166, Praha 3 (viz kontakty)
Zpět
Cílem kurzu je předvést základní programátorské koncepty, které jsou společné všem jazykům, a naučit studenta přemýšlet tak, aby sám dokázal vymyslet, sepsat a otestovat vlastní algoritmus.
Absolvent kurzu se seznámí s podstatou programování a bude mít znalosti na takové úrovni, která mu umožní pokračovat ve studiu v navazujícím kurzu Programování pro začátečníky II nebo i samostatně – např. podle učebnic nebo tutoriálů na webu.
Podle ohlasů absolventů z minulého roku je tento kurz společně s navazujícím kurzem Programování pro začátečníky II obzvláště vhodný jako příprava na programování v prvním semestru na FITu ČVUT.

V průběhu kurzu se seznámíme s tím, jak se pracuje se vstupem a výstupem programu, s proměnnými, podmínkami, cykly, poli, procedurami, funkcemi, pamětí, Každý koncept podrobně vysvětlíme a předvedeme si jeho aplikaci v praxi na jednoduchých programátorských úlohách.
Velká část hodiny bude věnována samostatné práci pod vedením lektora, aby se zajistilo, že vykládanou látku jsou všichni studenti schopni aplikovat i prakticky. Většinu témat navíc budeme probírat přes dvě lekce. Na první lekci si společně představíme nový koncept, vysvětlíme teorii a vyzkoušíme si základní příklady. Na druhé lekci pak zadáme další úlohy, které si každý bude dělat vlastním tempem a se kterými budeme studentům individuálně pomáhat.

Vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve skupině, není možné zajistit optimální tempo výkladu pro všechny studenty. Tomu, že by někdo nemusel stačit ostatním a mohl se začít ve výkladu ztrácet, se snažíme zabránit studijní oporou:

  • z každé výukové lekce pořizujeme videozáznam lektorského počítače, který si pak student může doma kdykoliv pustit,
  • z každého probíraného tématu je k dispozici písemné shrnutí,
  • v ceně kurzu jsou i dobrovolná individuální cvičení; pokud student chce, tak si ke společné lekci může v rozvrhu objednat ještě druhou lekci, na které s pomocí lektora pracuje na samostatných úlohách.

Kurz není omezen věkem, je určen všem věkovým skupinám. Jediným omezením je nutnost dokázat logicky uvažovat, přičemž logické myšlení bývá plně rozvinuto v 9. třídě, u některých studentů to může být i dříve či později. Mladší žáci než jsou deváťáci se tedy mohou přihlásit, ale může se ukázat, že pro ně kurz bude příliš složitý. U středoškoláků, vysokoškoláků a dospělých by věk neměl hrát žádnou roli.

Výuka bude probíhat v jazyce C. Tento jazyk není zvolen náhodně, má pro úvodní studium dvě zásadní výhody. Za prvé, jeho syntaxi přejímá mnoho jiných moderních programovacích jazyků. To znamená, že syntaxi, se kterou se na kurzu seznámíte, použijete i v jiných programovacích jazycích. Za druhé, v C lze psát konzolové aplikace, takže pro napsání jednoduchého programu nejsou potřeba žádné počáteční znalosti jako jsou třeba objekty nebo html, což bychom v jiných programovacích jazycích potřebovali.
Jako editor kódu budeme používat open-source freewarové prostředí Code::Blocks, které je k dispozici pro Windows, Linux i Mac.

Pro výuku je ideální vlastní notebook, který si studenti nosí na lekce a na kterém programují i doma. Jestliže notebook nemáte, tak pro programování na lekcích použijete naše počítače a kód z lekcí si domů odnesete např. na flashce.
Pokud budete chtít pracovat na svém vlastním počítači, tak v mailu potvrzujícím vaši přihlášku prosím věnujte pozornost videonávodu, jak si počítač připravit na první lekci.

Lektorem kurzu je Michal Kočí, zkušený programátor a lektor s 14-letou praxí.

Na kurz v dalším semestru navazuje Programování pro začátečníky II.

Přihlásit se je možné i po začátku kurzu. V takovém případě student nejdříve absolvuje individuální vyrovnávací lekci, na které se s ním dobere zameškaná látka a teprve po této lekci se přidá k ostatním studentům. Tato varianta je nouzová a pokud pro ni nemáte závažný důvod, prosíme volte raději, že budete chodit řádně od první lekce :-).

Přihláška

Na kurz se není možné přihlásit, protože poslední lekce proběhla 9. 6. 2020.