×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Individuální přípravný kurz na státní maturitu z matematiky - ŠR 2024/25

Cíle kurzu:Probrání a procvičení učiva obsaženého ve státní maturitě z matematiky.
Nácvik maturitních testů včetně vyplňování záznamových archů.
Začátek kurzu:libovolný týden od 9. 9. do 21. 10. 2024 (čím dříve, tím lépe)
Konec kurzu:4. 5. 2025 (předpokládaný týden jarního termínu maturit)
Forma:Individuální kurz (každého studenta učíme zvlášť)
Počet lekcí:32 týdnů × 2 lekce × 120 minut = 128 hodin výuky,
v případě zájmu či potřeby může student bezplatně přijít na více než dvě lekce v týdnu
Termíny lekcí:dle vlastního výběru od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 21:00,
za příplatek lze mít i páteční nebo nedělní termíny
Místo výuky:prezenčně u nás v učebně / za příplatek online z domova
Zahájení:ideálně informativní schůzkou v pondělí 9. 9., v úterý 10. 9., nebo ve středu 11. 9. 2024, ale je možné se přihlásit i později; poslední informativní schůzka je v pondělí 21. 10. 2024
Cena:9 × 2880 Kč (devět měsíčních plateb od září do května při zahájení od 9. 9. do 23. 9.) nebo
8 × 3240 Kč (osm měsíčních plateb od října do května při zahájení od 30. 9. do 21. 10.)
Cena zahrnuje:vstupní testy, sestavení osobního výukového plánu, individuální výklad látky, průběžné testy, zkušební testy
Příplatkové služby:za příplatek 490 Kč měsíčně lze mít i páteční nebo nedělní termíny a současně libovolné lekce absolvovat online z domova
Bonusy a výhody:
Pokud studentovi matematika příliš nejde nebo má strach, že nestihne všechno probrat, tak může chodit i více jak dvakrát týdně. Za tyto lekce navíc se nic nedoplácí a lze jich mít libovolné množství.
Pro úspěšné absolvování kurzu není vyžadována žádná domácí práce. Student se vše učí s námi na lekcích. Stačí jen dostatečně chodit.
Všechny testy z minulých let dostane student k dispozici včetně vzorových řešení všech úloh a vzorově vyplněných záznamových archů.
Pokud se student do 14 dnů od zahájení kurzu rozhodne, že mu výuka u nás nevyhovuje, tak může podat výpověď a zaplacená platba mu bude na žádost vrácena v plné výši včetně zápisného.
Přihlásit se
Zpět
Nabízíme individuální kurz sestavený tak, aby vám zajistil komplexní a důkladnou přípravu ke státní maturitě z matematiky. V průběhu kurzu s vámi postupně a systematicky probereme jednotlivé kapitoly, ze kterých CERMAT sestavuje své maturitní testy. V průběhu kurzu budeme nejen vykládat a procvičovat, ale i průběžně testovat a doplňovat vaše znalosti tak, aby bylo zajištěno, že budete skutečně samostatně ovládat všechny probrané typy příkladů. Ke konci kurzu s vámi natrénujeme psaní skutečných maturitních testů. Kurz je tedy komplexní přípravou na test, není potřeba nějakou část studia řešit doma.

Výuka je individuální, každého studenta učíme zvlášť, výklad se přizpůsobuje aktuálním znalostem a tempu studenta.

Na první lekci si napíšete vstupní test. Účelem vstupního testu je zjistit vaše aktuální znalosti. Podle nich vám sestavíme individuální výukový plán tak, aby vycházel z toho, co už znáte a umíte a aby se tyto znalosti dále rozšiřovaly až k cílovému učivu. Ve vašem plánu samozřejmě zohledníme i důležitost a náročnost jednotlivých kapitol, aby v případě, že nestihneme probrat vše, bylo zaručeno, že se určitě probraly příklady, které jsou jednoduché a vyskytují se v každém testu a až případně poté se probíraly kapitoly náročnější nebo ne tak frekventované.

Výuka probíhá jako přirozený mix výkladu, dialogu, počítání a samostatné práce a je strukturovaná podle zásad naší vlastní metodiky. Na lekcích se kromě výkladu a počítání také píší průběžné testy. Tyto testy ověřují, že jste probíranému učivu opravdu porozuměli a že zvládnete příklady řešit i samostatně bez pomoci lektora. Pokud by se při testech zjistilo, že vám ve výkladu něco uteklo, nebo že byste potřebovali látku víc procvičit, plán výuky tomu přizpůsobíme. Tento přístup zaručuje, že se nemůže stát, že byste se v látce začali ztrácet a přestali výkladu rozumět.
Protože příprava k maturitě trvá několik měsíců, musíme také řešit problém zapomínání. K tomuto účelu slouží opakovací testy, které student píše v průběhu celého kurzu tak, aby se periodicky vracel k již probrané látce a udržoval si ji v paměti. Opakování jsou sestavené z příkladů, které CERMAT z dané kapitoly použil v testech v minulých letech.
Po probrání kapitol podle katalogu požadavků budeme trénovat psaní celých testů, a to na originálních maturitních testech z minulých let. Pokud bychom zjistili, že ve zbývajícím čase není možné probrat všechny kapitoly, testy budeme cvičit stejně.

Termíny lekcí

Jednotlivé lekce se objednávají v online rozvrhu. V ceně je libovolný počet lekcí od pondělí do čtvrtka v časech od 13:30 do 21:00. Počet lekcí kurzu (64) je stanoven pro průměrného studenta a vyžaduje alespoň dvě lekce týdně. Pokud je student pomalejší nebo mu nějaká látka nejde a přesto by se chtěl vše naučit, tak je možné bezplatně počet lekcí navýšit nebo lekce prodloužit.
Za příplatek 490 Kč měsíčně lze vybírat termíny lekcí i v pátek a neděli a současně tím mít i možnost v případě potřeby či zájmu absolvovat lekce online z domova.

Zahájení

Kurz se zahajuje tzv. informativní schůzkou. Ty jsou každé pondělí večer. Na této schůzce představíme jak učíme a seznámíme studenta s naším informačním systémem. Současně si student vybere termín první lekce.

Platba

Kurz se platí jednou měsíčně v hotovosti v učebně nebo převodem na účet. Každý měsíc se platí stejná částka. Podle toho, zda se výuka zahájí v září nebo až v říjnu, tak proběhne devět, resp. osm měsíčních plateb. Poslední platba proběhne v květnu, ačkoliv kurz končí už 5. 5. Kratší květen je započten do celkové ceny kurzu a tak je díky tomu každá měsíční platba o něco nižší než by byla, kdyby se první a poslední měsíc počítal poměrnou částí.
Prvních 14 dní výuky slouží jako zkušebních. Pokud se během této doby rozhodnete, že k nám nechcete chodit, tak je možné podat výpověď a doučování ukončit. Veškeré platby pak budou vráceny.

Online výuka

Běžně výuka probíhá u nás v učebně v Bělehradské ulici. Za příplatek 490 Kč měsíčně nabízíme i možnost absolvovat libovolný počet lekcí na dálku přes Skype (v ceně příplatku je navíc i možnost mít lekce v pátek a v neděli). Lekce probíhají stejným způsobem jako v učebně, ale jsou realizované přes náš studijní systém a Skype. Vybavení, které je pro online výuku potřeba, je počítač s internetem, sluchátka s mikrofonem a chytrý telefon na focení sešitu a testů. Webkamera není potřeba. Velmi vhodné je mít tiskárnu, zvláště pokud by mělo doučování probíhat po celou dobu jen na dálku. Pro online výuku doporučujeme stolní počítač, notebook nebo tablet s větší úhlopříčkou displeje. Smarthpone není vhodný kvůli malé velikosti obrazovky.
Lekce probíhají v předem stanovenou dobu a objednávají se stejně jako běžné lekce v rozvrhu. Na začátku hodiny se student spojí s lektorem, a ten pak lekci vede stejně jako by byla v učebně. Všechny potřebné materiály k výuce jako jsou zadání příkladů, výsledky, vzorová řešení, tabulky, videa apod., jsou doma přístupné v našem studijním systému. Při výkladu lektor sdílí jednu ze svých obrazovek, na kterou píše pomocí speciálního pera. Student tedy nejen slyší lektorův komentář, ale i vidí to, co by mu lektor v učebně psal do sešitu nebo ukazoval na monitoru.
Student si do mobilu nainstaluje aplikaci pomocí níž může fotit a sdílet sešit, pracovní listy a testy. Lektor může tyto fotky otevřít na sdíleném monitoru a libovolně do nich psát. Díky tomu může společně se studentem např. opravovat a komentovat příklady, jako kdyby spolu seděli vedle sebe.
Online výuka se hodí zvláště v situaci, kdy by bylo příliš složité dojíždět k nám do učebny. Na druhou stranu není pro každého, protože ne každý student je schopen soustředěné práce doma, v prostředí plném možných rozptýlení. Výhodou docházky do učebny je mimo jiné i stimulující atmosféra, které motivuje k práci. Většina studentů je v učebně efektivnější, než kdyby měli výuku z domova.
To, zda lekci bude student chtít absolvovat v učebně nebo z domova, se vybírá pro každou lekci zvlášť přímo v rozvrhu, obě metody lze libovolně kombinovat.

Přihláška

Zahájení kurzu:
Termín informativní schůzky:
Chodit na jednotlivé lekce je možné ihned od následujícího dne.
Termíny výukových lekcí si studenti objednávají dle vlastního výběru až po absolvování informativní schůzky.
Na schůzku může přijít student sám nebo s rodičem. Představíme náš výukový systém a naučíme studenta pracovat s rozvrhem a materiály. Délka schůzky je 2,5 hodiny.
Informativní schůzka absolvovaná v učebně je bezplatná. Pokud se na jejím konci rozhodnete k nám začít chodit, tak zaplatíte v hotovosti zálohu 300 Kč na první měsíční platbu.
Absolventi: Pokud jste už k nám chodili, tak nás kontaktujte a zahájení bude možné bez informativní schůzky.

Student

Studium v Mathpointu:
Jméno studenta:*
Příjmení studenta:*
Datum narození:*
Kontaktní osoba:*
Mobil:*   Pouze pro případ nepředvídatelné situace.
Mail:*   Na tento mail Vám přijde potvrzení přihlášky.

Současná škola:*
Poznámka:
Přečetl(a) jsem si dokumenta souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje zpracovávány ve výše popsaném rozsahu.

Přihlašovací údaje

Zde si zvolte uživatelské jméno a heslo, pod kterými budete přistupovat do rozvrhu a k materiálům.
Uživatelské jméno:*
Heslo:*
Heslo znovu:*