Výuka programování ve školním roce 2018/19

Konání kurzů: v 1. pololetí: od 1.10.2018 do 10.2.2019
v 2. pololetí: od 11.2.2019 do 9.6.2019 (stále je volno)
Lekcí:17 x 120 min výuka + volitelně 17 x 120 min cvičení
Výuka: začátečníci: úterý 19:30 - 21:30
pokročilí: čtvrtek 19:30 - 21:30
Cvičení (nepovinné):dle vlastní volby 120 minutová lekce od pondělí do čtvrtka v čase od 14:00 do 19:30
Cena:2400 Kč za pololetí
20% sleva pro studenty, kteří k nám chodí na doučování matematiky
Cena zahrnuje:společné výukové lekce, individuální procvičovací lekce, pitný režim v učebně
Místo konání:Mathpoint, Vinohradská 2333/166, Praha 3 (viz kontakty)
Program kurzů:sylabus.pdf
Přihláška:Mailem na mathpoint@email.cz nebo telefonicky na 720 685 800.

Cílem kurzu není naučit studenty programovat v konkrétním programovacím jazyce, ale naučit je myslet tak, aby dokázali navrhovat, programovat a testovat vlastní algoritmy, tj. části kódu, které řeší specifický problém.

Programovat budeme v jazyce C a v prostředí Code::Blocks. Pro výuku jsme záměrně zvolili C, jednak protože jeho syntaxi přebírá mnoho dalších jazyků, jednak proto, že se v něm dají programovat algoritmické úlohy hned od první lekce. Oproti jiným programovacím jazykům v něm totiž není třeba dalších vedlejších znalostí (např. objekty, streamy, html, styly apod).

Kurz probíhá formou výkladových lekcí. Na každé z těchto lekcí se představí nějaký nový problém. Přístupy k jeho řešení pak lektor předvede a vysvětlí na několika úlohách. Studentům poté zadá příklady k samostatné práci, v jejichž řešení se představené myšlenky a konstrukty použijí. Při samostatné práci lektor asistuje studentům, pomáhá jim s kódem, popř. dovysvětluje nepochopenou látku.
Na každé lekci pořizujeme záznam obrazovky lektorského počítače včetně komentáře, který je poté přístupný z webu. V případě absence tak není problém si lekci poslechnout později.

Z každé lekce budete dostávat úlohy k procvičení. Úlohy můžete vyřešit doma nebo k nám můžete přijít v týdnu podruhé a naprogramovat si je u nás v učebně. Práce v učebně má tu výhodu, že je zde přítomen lektor. Když tedy nebudete vědět, jak program udělat nebo když nebude správně fungovat, tak je možné si okamžitě nechat poradit.
Termín tohoto cvičení je možné si vybrat kdykoliv od pondělí do čtvrtka v časech od 14:00 do 19:30. Délka lekce je typicky 120 min. Za tato cvičení se nic nedoplácí.
Cvičení jsou dobrovolná, ale pokud se nedokážete doma přinutit k tomu, abyste si úkoly udělali, tak je velmi vhodné, abyste na ně chodili. Programovat se dá naučit jedině programováním.

Pro výuku je ideální mít vlastní notebook, který si budete nosit na jednotlivé lekce a na kterém pak budete programovat i doma. Jestliže notebook nemáte, lze lekce i dobrovolná cvičení absolvovat na našich počítačích.
Pokud budete pracovat na svém počítači, pak po přihlášení a zaplacení kurzovného si buď sami podle videonávodu nainstalujete prostředí, ve kterém budeme programovat, nebo nás osobně navštívíte v učebně a my Vám s instalací pomůžeme. Na první lekci tedy budou všichni studenti připraveni hned začít s programovaním.

Lektorem kurzu je Michal Kočí, který se programováním zabývá 22 let a lektorskou činností 14 let.

Začátečníci

Kurz je určen všem, kteří mají rozvinuté logické myšlení. Chodí k nám jak studenti, tak dospělí. Logické myšlení bývá typicky plně rozvinuto v 9. třídě, i když u některých studentů to může být i dříve (či později). Pokud jste tedy mladší než deváťáci, tak je možné kurz u nás zkusit, ale může se ukázat, že na vás bude příliš složitý. U středoškoláků, vysokoškoláků nebo dospělých by věk už neměl hrát žádnou roli.

Pokud promeškáte začátek kurzu, tak je možné na něj začít chodit i poté, co proběhlo několik lekcí. Problém je v tom, že látka na sebe těsně navazuje, tzn. že pravděpodobně nebudete rozumět co se dělá na současné lekci, pokud jste neabsolvovali lekce předchozí. Proto nabízíme možnost začít kurz bezplatnou individuální nedělní lekcí, na které s Vámi probereme zameškanou látku. Lekce trvá dle potřeby až celý den od 9:00 do 17:30. Kurzovné se nemění. Pokud by to bylo třeba, je možné těchto lekcí absolvovat i více nebo se v krajním případě domluvit i na jiném dni a čase.

Pokročilí

Na kurz pro pokročilé se mohou přihlásit pouze posluchači, kteří už mají nějaké zkušenosti s programováním. Buď absolvováním našeho kurzu pro začátečníky nebo jinou cestou.

Pokud jste k nám nechodili a nejste si jistí, zda už máte dostatečné znalosti k tomu, abyste se zařadili do pokročilých, tak si zkuste naprogramovat následující úlohy. Pokud nezvládnete všechny, tak doporučujeme, abyste zápis do pokročilých s námi konzultovali. Pokud jste zatím neprogramovali v C, ale zvládli byste naprogramovat tyto úlohy v jiném programovacím jazyce, pak se podobně jako u začátečníků stačí přihlásit na nedělní individuální celodenní lekci, na které s Vámi probereme syntaxi a Vy se pak bezproblémově zařadíte mezi ostatní pokročilé studenty. Cena nedělní lekce je 800 Kč a je na celý den od 9:00 do 17:30.

U pokročilých není problém začít chodit i po zahájení kurzu. Kurzovné se pak sníží o počet zameškaných týdnů krát 100 Kč. Jedno téma se typicky řeší jen několik lekcí a pak se začne dělat na novém tématu, které obvykle nesouvisí s těmi předchozími a tak by se i nový student měl chytat.