×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Individuální přípravný kurz na státní maturitu z matematiky - ŠR 2022/23

Cíle kurzu:Výklad a procvičení učiva obsaženého ve státní maturitě z matematiky.
Nácvik zkušebních maturitních testů.
Začátek kurzu:kdykoliv, ale je vhodné začít co nejdříve, aby se stihla probrat všechna látka
Konec kurzu:30. 4. 2023 (předpokládaný týden jarního termínu maturit)
Zahájení:informativní schůzkou kterékoliv pondělí (termín se vybírá v přihlášce)
Počet lekcí:64 lekcí × 120 minut = 128 hodin výuky
Termíny lekcí:dle vlastního výběru od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 21:00,
za příplatek 400 Kč/měsíc lze mít i páteční a nedělní termíny a současně je možné lekce absolvovat i online z domova
Forma:Individuální kurz (každého studenta učíme zvlášť)
Cena:2720 Kč / měsíc (z prvního a posledního měsíce se platí pouze poměrná část)
Cena zahrnuje:zjištění vstupních znalostí, sestavení osobního výukového plánu, individuální výklad látky, průběžné testy, maturitní testy
Bonusy:V případě zájmu či potřeby může student v týdnu bezplatně přijít na více než dvě lekce.
Pro úspěšné absolvování kurzu není vyžadována žádná domácí práce.
Zpět
Nabízíme individuální kurz sestavený tak, aby vám zajistil komplexní a důkladnou přípravu ke státní maturitě z matematiky. V průběhu kurzu s vámi postupně a systematicky probereme jednotlivé kapitoly, ze kterých CERMAT sestavuje své maturitní testy. V průběhu kurzu budeme nejen vykládat a procvičovat, ale i průběžně testovat a doplňovat vaše znalosti tak, aby bylo zajištěno, že budete skutečně samostatně ovládat všechny probrané typy příkladů. Ke konci kurzu s vámi natrénujeme psaní skutečných maturitních testů. Kurz je tedy komplexní přípravou na test, není potřeba nějakou část studia řešit doma.

Výuka je individuální, každého studenta učíme zvlášť, výklad se přizpůsobuje aktuálním znalostem a tempu studenta.

Na první lekci se píše vstupní test, jehož účelem je zjistit vaše aktuální znalosti. Podle nich vám bude sestaven individuální výukový plán tak, aby vycházel z toho, co znáte a umíte a aby se tyto znalosti dále rozšiřovaly až k cílové látce. Ve vašem plánu samozřejmě zohledníme i důležitost a náročnost jednotlivých kapitol, aby v případě, že nestihneme probrat vše, bylo zaručeno, že se určitě probraly příklady, které jsou jednoduché a vyskytují se v každém testu a až případně poté se probíraly kapitoly náročnější nebo ne tak frekventované.

Výuka probíhá jako přirozený mix výkladu, dialogu, počítání a samostatné práce a je strukturovaná podle zásad naší vlastní metodiky. Na lekcích se kromě výkladu a počítání také píší průběžné testy. Tyto testy ověřují, že jste probíranému učivu opravdu porozuměli a že zvládnete příklady řešit i samostatně bez pomoci lektora. Pokud by se při testech zjistilo, že vám ve výkladu něco uteklo, nebo že byste potřebovali látku víc procvičit, plán výuky tomu přizpůsobíme. Tento přístup zaručuje, že se nemůže stát, že byste se v látce začali ztrácet a přestali výkladu rozumět.
Protože příprava k maturitě trvá několik měsíců, musíme také řešit problém zapomínání. K tomuto účelu slouží opakovací testy, které student píše v průběhu celého kurzu tak, aby se periodicky vracel k již probrané látce a udržoval si ji v paměti.
Po probrání kapitol podle katalogu požadavků budeme trénovat na originálních maturitních testech z minulých let. Pokud bychom zjistili, že ve zbývajícím čase není možné probrat všechny kapitoly, testy budeme cvičit stejně.

Termíny lekcí

Jednotlivé lekce se objednávají v online rozvrhu. V ceně je libovolný počet lekcí od pondělí do čtvrtka v časech od 13:30 do 21:00. Počet lekcí kurzu (68) je stanoven pro průměrného studenta a vyžaduje mít dvě až tři lekce týdně. Pokud je student pomalejší nebo mu nějaká látka nejde a přesto by se chtěl vše naučit, tak je možné bezplatně počet lekcí navýšit nebo lekce prodloužit.
Za příplatek 800 Kč měsíčně lze vybírat termíny lekcí i v pátek a neděli a současně tím mít i možnost v případě potřeby či zájmu absolvovat lekce online z domova.

Zahájení

Kurz se zahajuje tzv. informativní schůzkou. Ty jsou každé pondělí večer. Na této schůzce představíme jak učíme a seznámíme studenta s naším informačním systémem. Současně si student vybere termín první lekce.

Online výuka

Běžně výuka probíhá u nás v učebně v Bělehradské ulici. Za příplatek 800 Kč měsíčně nabízíme i možnost absolvovat libovolný počet lekcí na dálku přes internet (v ceně příplatku je navíc i možnost mít lekce v pátek a v neděli). Lekce probíhají stejným způsobem jako v učebně, ale jsou realizované přes Skype. Jediné vybavení, které student potřebuje, je počítač s internetem a sluchátka s mikrofonem. Webkamera není potřeba, tiskárna je velmi vhodná, i když se dá improvizaně učit i bez ní.
Lekce probíhají v předem stanovenou dobu, objednávají se stejně jako běžné lekce v rozvrhu. Na začátku hodiny se student spojí s lektorem. Lektoři sdílí svou obrazovku se studentem a díky tabletu na ní mohou psát. Student tedy jednak uslyší komentář, ale i uvidí to, co bychom mu v učebně psali do sešitu nebo ukazovali na monitoru. Díky studijnímu systému, který je z domova přístupný, nebude ochuzen ani o testy. Test doma napíše stejně jako v učebně, vyfotí ho mobilem a pošle nám ho a lektor ho s ním hned opraví. Výuka přes internet je tedy plnohodnotnou alternativou pro studenty, pro které by bylo příliš složité dojiždět k nám do učebny.
To, zda lekci student chce mít v učebně nebo z domova se vybírá pro každou lekci zvlášť přímo v rozvrhu, obě metody lze libovolně kombinovat.

Přihláška

Přihlášku není možné v současnosti podat.