×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Tento individuální kurz začal před delší dobou a už není možné se na něj přihlásit. To ale nijak nevadí, protože se u nás můžete přihlásit na běžné doučování a výuku pro Vás uděláme se stejným obsahem, jako má tento kurz.

Individuální přípravný kurz na státní maturitu z matematiky - ŠR 2020/21

Cíl kurzu:Výklad a procvičení učiva obsaženého ve státní maturitě z matematiky.
Průběžné testování a opakovaní pozapomenuté látky.
Nácvik zkušebních maturitních testů.
Začátek kurzu:kterýkoliv týden od 7. 9. 2020 do 26. 10. 2020
Konec kurzu:9. 5. 2021 (předpokládaný týden jarního termínu maturit)
Zahájení:ideálně informativní schůzkou v pondělí 7. 9. 2019, ale je možné se přihlásit i později
Počet lekcí:33 týdnů × 2 lekce × 120 minut = 132 hodin výuky
Termíny lekcí:dle vlastního výběru od PO do ČT od 13:30 do 21:00 (PÁ nebo NE je možná za příplatek)
Forma:Individuální kurz (každého studenta učíme zvlášť)
Cena:2 × 9450 Kč (dvě půlroční platby) nebo
9 × 2180 Kč (devět měsíčních plateb při zahájení od 7. 9. do 28. 9.) nebo
8 × 2440 Kč (osm měsíčních plateb při zahájení od 5. 10. do 26. 10.)
Cena zahrnuje:zjištění vstupních znalostí, sestavení osobního výukového plánu, individuální výklad látky, průběžné testy, opakování, maturitní testy
Bonusy:V případě zájmu či potřeby může student v týdnu bezplatně přijít na více než dvě lekce.
Pro úspěšné absolvování kurzu není vyžadována žádná domácí práce.
Doplatkové služby:Možnost chodit na výuku i v pátek a v neděli: 100 Kč/týden.
Možnost přesouvat a rušit termíny i v den výuky: 40 Kč/týden.
Záruka vrácení peněz:Pokud se student do 14 dnů od zahájení kurzu rozhodne, že mu výuka u nás nevyhovuje, tak může kurz ukončit a zaplacená platba mu bude vrácena v plné výši včetně zápisného.
Zpět
Nabízíme individuální kurz sestavený tak, aby vám zajistil komplexní a důkladnou přípravu ke státní maturitě z matematiky. V průběhu kurzu s vámi postupně a systematicky probereme jednotlivé kapitoly, ze kterých CERMAT sestavuje své maturitní testy. V průběhu kurzu budeme nejen vykládat a procvičovat, ale i průběžně testovat a doplňovat vaše znalosti tak, aby bylo zajištěno, že budete skutečně samostatně ovládat všechny probrané typy příkladů. Ke konci kurzu s vámi natrénujeme psaní skutečných maturitních testů. Kurz je tedy komplexní přípravou na test, není potřeba nějakou část studia řešit doma.

Výuka je individuální, každého studenta učíme zvlášť, výklad se přizpůsobuje aktuálním znalostem a tempu studenta.

Jednotlivé lekce se objednávají v online rozvrhu. V ceně je libovolný počet lekcí od pondělí do čtvrtka v časech od 13:30 do 21:00. Harmonogram výuky je stanoven pro průměrného studenta při docházce dvě lekce týdně. Pokud je student pomalejší nebo mu nějaká látka nejde a přesto by chtěl vše stihnout probrat, tak je možné počet lekcí v týdnu bezplatně navýšit nebo lekce prodloužit. Za příplatek 100 Kč týdně lze rozšířit možnost chodit na lekce i v pátek a v neděli.

Na první lekci se píše vstupní test, jehož účelem je zjistit vaše aktuální znalosti. Podle nich vám bude sestaven individuální výukový plán tak, aby vycházel z toho, co znáte a umíte a aby se tyto znalosti dále rozšiřovaly až k cílové látce. Ve vašem plánu samozřejmě zohledníme i důležitost a náročnost jednotlivých kapitol, aby v případě, že nestihneme probrat vše, bylo zaručeno, že se určitě probraly příklady, které jsou jednoduché a vyskytují se v každém testu a až případně poté se probíraly kapitoly náročnější nebo ne tak frekventované.

Výuka probíhá jako přirozený mix výkladu, dialogu, počítání a samostatné práce a je strukturovaná podle zásad naší vlastní metodiky. Na lekcích se kromě výkladu a počítání také píší průběžné testy. Tyto testy ověřují, že jste probíranému učivu opravdu porozuměli a že zvládnete příklady řešit i samostatně bez pomoci lektora. Pokud by se při testech zjistilo, že vám ve výkladu něco uteklo, nebo že byste potřebovali látku víc procvičit, plán výuky tomu přizpůsobíme. Tento přístup zaručuje, že se nemůže stát, že byste se v látce začali ztrácet a přestali výkladu rozumět.
Protože příprava k maturitě trvá několik měsíců, musíme také řešit problém zapomínání. K tomuto účelu slouží opakovací testy, které student píše v průběhu celého kurzu tak, aby se periodicky vracel k již probrané látce a udržoval si ji v paměti.
Po probrání kapitol podle Katalogu požadavků budeme trénovat na originálních maturitních testech z minulých let. Pokud bychom zjistili, že ve zbývajícím čase není možné probrat všechny kapitoly, testy budeme cvičit stejně.

Kurz se zahajuje tzv. informativní schůzkou. Na této schůzce představíme náš výukový systém a naučíme studenta pracovat s rozvrhem a materiály. Délka schůzky je 2.5 hodiny.
Informativní schůzku by měl student ideálně absolvovat v pondělí 7. 9., úterý 8. 9. nebo středu 9. 9. 2020 (časy jsou na výběr v přihlášce). Tyto informativní schůzky jsou bezplatné.
Přihlásit se je možné i po začátku kurzu na pozdější informativní schůzku, které se konají vždy v pondělí od 19:30 a jsou zpoplatněny zápisným 200 Kč. V případě pozdního zápisu je ale potřeba počítat s intenzivnější docházkou, aby student dohnal zameškané týdny.

Přihláška

Přihlášku již není možné podat. Přihlásit se bylo možné nejpozději do 26. 10. 2020.