×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Individuální přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky

Cíle kurzu:Probrání a procvičení učiva obsaženého v CERMAT přijímacích testech.
Nácvik přijímacích testů včetně vyplňování záznamových archů.
Začátek kurzu:kdykoliv, ale je vhodné začít co nejdříve, aby se stihla probrat všechna látka
Konec kurzu:14. 4. 2024 (předpokládaný týden přijímacích zkoušek)
Forma:Individuální kurz (každého studenta učíme zvlášť)
Počet lekcí:60 lekcí × 120 minut = 120 hodin výuky,
v případě zájmu či potřeby může student bezplatně přijít na více než dvě lekce v týdnu
Docházka:každý týden by se mělo přijít alespoň na dvě lekce
Termíny lekcí:dle vlastního výběru od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 21:00,
za příplatek 400 Kč/měsíc lze mít i páteční nebo nedělní termíny a výuku online z domova
Místo výuky:prezenčně u nás v učebně / za příplatek online z domova (viz řádek výše)
Zahájení:informativní schůzkou, kterou děláme každé pondělí od 19:30
Cena:3120 Kč / měsíc (z prvního a posledního měsíce se platí pouze poměrná část)
Platba:měsíčně (daný měsíc nebo jeho poměrná část se platí do 20. dne v daném měsíci)
Cena zahrnuje:vstupní testy, sestavení osobního výukového plánu, individuální výklad látky, průběžné testy, zkušební testy
Příplatkové služby:za příplatek 400 Kč měsíčně lze mít i páteční a nedělní termíny, libovolné lekce absolvovat online z domova a objednávat v rozvrhu oranžové termíny
Bonusy a výhody:
Pokud studentovi matematika příliš nejde nebo má strach, že nestihne všechno probrat, tak může chodit i častěji než dvakrát týdně. Za tyto lekce navíc se nic nedoplácí a lze jich mít libovolné množství.
Pro úspěšné absolvování kurzu není vyžadována žádná domácí práce. Student se učí i si procvičuje s námi na lekcích. Stačí jen dostatečně chodit.
Není potřeba si shánět a trénova CERMAT testy z minulých let. Všechny tyto testy budeme dělat na lekcích.
Student dostane praktické rady, jak testy počítat a jak vyplňovat záznamové archy.
Pokud se student do 14 dnů od zahájení kurzu rozhodne, že mu výuka u nás nevyhovuje, tak může podat výpověď a zaplacená platba mu bude na žádost vrácena v plné výši včetně zápisného.
Přihlásit se
Zpět
Nabízíme vám pečlivě připravený individuální kurz, na kterém se studentem postupně a systematicky probereme jednotlivé kapitoly, ze kterých jsou vybírány příklady do jednotné přijímací zkoušky z matematiky na SŠ. V průběhu kurzu budeme nejen vykládat a procvičovat, ale i průběžně testovat a doplňovat studentovy znalosti. Na konci kurzu s ním natrénujeme psaní skutečných přijímačkových testů. Kurz je tedy komplexní přípravou na test, není potřeba nějakou část studia řešit doma nebo jinde.
Kurz má dlouhodobý efekt. Nejenom že se student připraví na přijímací zkoušky, ale zároveň si vybuduje pevné základy pro studium matematiky na střední škole.

Výuka je individuální, každého studenta učíme zvlášť, výklad se přizpůsobuje studentovým aktuálním znalostem a jeho tempu práce.

Na první lekci si student napíše vstupní test. Účelem vstupního testu je zjistit studentovy aktuální znalosti. Podle nich mu sestavíme individuální výukový plán tak, aby vycházel z toho, co už zná a umí a aby se tyto znalosti dále rozšiřovaly až k cílovému učivu.
Výuka probíhá jako přirozený mix výkladu, dialogu, počítání a samostatné práce a je strukturovaná podle zásad naší vlastní metodiky. Na lekcích se kromě výkladu a počítání také píší průběžné testy. Tyto testy ověřují, že student probíranému učivu porozuměl a že tedy zvládne samostatně příklady řešit. Pokud student testem neprojde, tak se k látce vracíme a cvičíme ji tak dlouho, dokud ji student příklady nezvládne i bez lektorovy pomoci. Tento přístup vylučuje možnost, že by se student v látce ztratil a přestal jí rozumět.
Obsah kurzu je rozdělen do 15 okruhů, kterým vždy odpovídá jeden typ úlohy v přijímačkových testech. Jakmile je okruh probraný, tak si student vyzkouší spočítat všechny úlohy daného typu ze všech testů zveřejněných CERMATem v minulých letech. Tím se student ujistí, že by cílové úlohy zvládl a současně tím cvičí na testy, i když ještě nemá probranou všechnu látku. Témata probíráme v takovém pořadí, aby byl student nejdříve připravený na úlohy, u kterých je pravděpodobnější, že je zvládne. Teprve později řešíme úlohy, se kterými mají problém i ti nejnadanější studenti. Díky tomuto řazení by měl student dosáhnout maxima bodového zisku u ostrých testů, protože se mu nestane, že ztratí body na úlohách, které spočítá většina ostatních, ale on ne, protože je pro jejich zdánlivou jednoduchost nepovažoval za důležité k procvičování.
Po probrání všech okruhů začíná student psát celé zkušební testy. V této fázi také trenujeme i vyplňování záznamových archů a radíme s optimální strategií.

Termíny lekcí

Jednotlivé lekce se objednávají v online rozvrhu. Termíny mohou být pořád ve stejný den a čas, nebo se mohou volit pro každý týden zvlášť. V ceně je libovolný počet lekcí od pondělí do čtvrtka v časech od 13:00 do 21:00. Harmonogram výuky je stanoven pro průměrného studenta při docházce dvě lekce týdně. Pokud je student pomalejší nebo mu nějaká látka nejde a přesto by chtěl vše stihnout probrat, tak je možné bezplatně počet lekcí v týdnu navýšit nebo lekce prodloužit. Nic se tedy neplatí za to, že by celkový počet lekcí byl větší než 60.
Za příplatek 400 Kč měsíčně lze vybírat termíny lekcí i v pátek a neděli a současně mít i možnost v případě potřeby či zájmu absolvovat lekce online z domova.

Zahájení

Kurz se zahajuje tzv. informativní schůzkou. Na této schůzce představíme naši výukovou metodu a systém a naučíme studenta pracovat s rozvrhem a materiály. Délka schůzky je 2.5 hodiny.
Informativní schůzky jsou každé pondělí od 19:30. Termín se vybírá v přihlášce. Čím dříve má student inf. schůzku, tím lépe (stihne více lekcí).

Online výuka

Běžně výuka probíhá u nás v učebně v Bělehradské ulici. Za příplatek 400 Kč měsíčně nabízíme i možnost absolvovat libovolný počet lekcí na dálku přes internet (v ceně příplatku je navíc i možnost mít lekce v pátek a v neděli). Lekce probíhají stejným způsobem jako v učebně, ale jsou realizované přes náš studijní systém a Skype. Jediné vybavení, které je pro online výuku potřeba, je počítač s internetem, sluchátka s mikrofonem a chytrý telefon na focení sešitu a testů. Webkamera není potřeba. Pro online výuku doporučujeme stolní počítač, notebook nebo tablet s větší úhlopříčkou displeje. Smarthpone není vhodný kvůli malé velikosti obrazovky.
Lekce probíhají v předem stanovenou dobu a objednávají se stejně jako běžné lekce v rozvrhu. Na začátku hodiny se student spojí s lektorem a ten pak lekci vede stejně, jako by byla v učebně. Při výkladu lektor sdílí jednu ze svých obrazovek, na kterou píše pomocí speciálního pera. Student tedy nejen slyší lektorův komentář, ale i vidí to, co by mu lektor v učebně psal do sešitu nebo ukazoval na monitoru.
Díky studijnímu systému, který je z domova přístupný, nebude student ochuzen ani o testy. Poté, co se test napíše, student hńed svou práci nafotí na telefon a pošle obrázky lektorovi. Ten potom fotku otevře na sdíleném monitoru, tak aby se na ni mohli dívat společně, a příklad komentuje a opravuje stejně jako kdyby se studentem seděli vedle sebe. Výuka přes internet je tedy plnohodnotnou alternativou pro studenty, pro které by bylo příliš složité dojiždět k nám do učebny.
To, zda lekci student chce mít v učebně nebo z domova se vybírá pro každou lekci zvlášť přímo v rozvrhu, obě metody lze libovolně kombinovat.

Platba

Kurz se platí jednou měsíčně na účet nebo v hotovosti v učebně. První a poslední měsíc se platí pouze poměrná část podle počtu týdnů.

Přihláška

Zahájení kurzu:
Termín informativní schůzky:
Chodit na jednotlivé lekce je možné ihned od následujícího dne.
Termíny výukových lekcí si studenti objednávají dle vlastního výběru až po absolvování informativní schůzky.
Na schůzku může přijít student sám nebo s rodičem. Představíme náš výukový systém a naučíme studenta pracovat s rozvrhem a materiály. Délka schůzky je 2,5 hodiny.
Absolventi: Pokud jste už k nám chodili, tak nás kontaktujte a zahájení bude možné bez informativní schůzky.

Student

Studium v Mathpointu:
Jméno studenta:*
Příjmení studenta:*
Datum narození:*
Kontaktní osoba:*
Mobil:*   Pouze pro případ nepředvídatelné situace.
Mail:*   Na tento mail Vám přijde potvrzení přihlášky.

Současná škola:*
Poznámka:
Přečetl(a) jsem si dokumenta souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje zpracovávány ve výše popsaném rozsahu.

Přihlašovací údaje

Zde si zvolte uživatelské jméno a heslo, pod kterými budete přistupovat do rozvrhu a k materiálům.
Uživatelské jméno:*
Heslo:*
Heslo znovu:*