×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Individuální přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky

Cíle kurzu:Probrání a procvičení učiva obsaženého v jednotných přijímacích testech.
Průběžné testování a opakovaní probrané látky.
Nácvik zkušebních přijímacích testů.
Začátek kurzu:kdykoliv, ale je vhodné začít co nejdříve, aby se stihla probrat všechna látka
Konec kurzu:16. 4. 2023 (předpokládaný týden přijímacích zkoušek)
Zahájení:informativní schůzkou kterékoliv pondělí (termín se vybírá v přihlášce)
Počet lekcí:60 lekcí × 120 minut = 120 hodin výuky
Termíny lekcí:dle vlastního výběru od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 21:00,
za příplatek 400 Kč/měsíc lze mít i páteční nebo nedělní termíny a současně je možné lekce absolvovat i online z domova
Forma:Individuální kurz (každého studenta učíme zvlášť)
Cena:2720 Kč / měsíc (z prvního a posledního měsíce se platí pouze poměrná část)
Cena zahrnuje:vstupní testy, sestavení osobního výukového plánu, individuální výklad látky, průběžné testy, zkušební testy
Bonusy:V případě zájmu či potřeby může student v týdnu bezplatně přijít na více než dvě lekce.
Pro úspěšné absolvování kurzu není vyžadována žádná domácí práce.
Zpět
Nabízíme vám pečlivě připravený individuální kurz, na kterém spolu se studentem postupně a systematicky probereme jednotlivé kapitoly, ze kterých jsou vybírány příklady do jednotné přijímací zkoušky z matematiky na SŠ. V průběhu kurzu budeme nejen vykládat a procvičovat, ale i průběžně testovat a doplňovat studentovy znalosti. Na konci kurzu s ním natrénujeme psaní skutečných přijímačkových testů. Kurz je tedy komplexní přípravou na test, není potřeba nějakou část studia řešit doma nebo jinde.
Kurz má dlouhodobý efekt. Nejenom, že se student připraví na přijímací zkoušky, ale zároveň si vybuduje pevné základy pro studium na střední škole.

Výuka je individuální, každého studenta učíme zvlášť, výklad se přizpůsobuje aktuálním znalostem a tempu studenta.

Na první lekci se píše vstupní test, jehož účelem je zjistit aktuální znalosti studenta. Podle nich mu bude sestaven individuální výukový plán tak, aby vycházel z toho, co zná a umí a tak, aby se tyto znalosti dále rozšiřovaly až k cílovému učivu.
Výuka probíhá jako přirozený mix výkladu, dialogu, počítání a samostatné práce a je strukturovaná podle zásad naší vlastní metodiky. Na lekcích se kromě výkladu a počítání také píší průběžné testy. Tyto testy ověřují, že se probíranému učivu opravdu porozumělo a že student zvládne samostatně příklady řešit, takže se nemůže stát, že by se student v látce ztratil a přestal jí rozumět.
Obsah kurzu je rozdělen do 14 okruhů, kterým vždy odpovídá jeden typ úlohy v testech. Jakmile je okruh probraný, tak si student vyzkouší spočítat všechny úlohy daného typu ze všech testů z minulých let. Aby se nestalo, že po čase student zapomene, jak se úlohy počítají, tak po několika probraných okruzích začne psát testy po částech. Tyto testy svou formou, obtížností a skladbou odpovídají skutečným přijímačkovým testům, ale obsahují jen ty úlohy, které má student již probrané a procvičené. Díky tomu se i při probírání nové látky periodicky vrací k látkám minulým a upevňuje si je.
Po probrání všech okruhů začíná student psát celé zkušební testy.

Termíny lekcí

Jednotlivé lekce se objednávají v online rozvrhu. Termíny mohou být pořád ve stejný den a čas, nebo se mohou volit pro každý týden zvlášť. V ceně je libovolný počet lekcí od pondělí do čtvrtka v časech od 13:00 do 21:00. Harmonogram výuky je stanoven pro průměrného studenta při docházce dvě lekce týdně. Pokud je student pomalejší nebo mu nějaká látka nejde a přesto by chtěl vše stihnout probrat, tak je možné bezplatně počet lekcí v týdnu navýšit nebo lekce prodloužit.
Za příplatek 800 Kč měsíčně lze vybírat termíny lekcí i v pátek a neděli a současně tím mít i možnost v případě potřeby či zájmu absolvovat lekce online z domova.

Zahájení

Kurz se zahajuje tzv. informativní schůzkou. Na této schůzce představíme náš výukový systém a naučíme studenta pracovat s rozvrhem a materiály. Délka schůzky je 2.5 hodiny.
Informativní schůzku by měl student ideálně absolvovat v pondělí 12. 9., úterý 13. 9. nebo středu 14. 9. 2022 (časy jsou na výběr v přihlášce). Tyto informativní schůzky jsou bezplatné.
Přihlásit se je možné i po začátku kurzu na pozdější informativní schůzku, které se konají vždy v pondělí od 19:30 a jsou zpoplatněny zápisným 200 Kč. V případě pozdního zápisu je ale potřeba počítat s intenzivnější docházkou, aby student dohnal zameškané týdny.

Online výuka

Běžně výuka probíhá u nás v učebně v Bělehradské ulici. Za příplatek 800 Kč měsíčně nabízíme i možnost absolvovat libovolný počet lekcí na dálku přes internet (v ceně příplatku je navíc i možnost mít lekce v pátek a v neděli). Lekce probíhají stejným způsobem jako v učebně, ale jsou realizované přes Skype. Jediné vybavení, které student potřebuje, je počítač s internetem a sluchátka s mikrofonem. Webkamera není potřeba.
Lekce probíhají v předem stanovenou dobu, objednávají se stejně jako běžné lekce v rozvrhu. Na začátku hodiny se student spojí s lektorem. Lektoři sdílí své obrazovky a díky tabletům na nich mohou psát. Student tedy jednak uslyší komentář, ale i uvidí to, co bychom mu v učebně psali do sešitu nebo ukazovali na monitoru. Díky studijnímu systému, který je z domova přístupný, nebude ochuzen ani o testy. Test doma napíše stejně jako v učebně, vyfotí ho mobilem a pošle nám ho a lektor ho s ním hned opraví. Výuka přes internet je tedy plnohodnotnou alternativou pro studenty, pro které by bylo příliš složité dojiždět k nám do učebny.
To, zda lekci student chce mít v učebně nebo z domova se vybírá pro každou lekci zvlášť přímo v rozvrhu, obě metody lze libovolně kombinovat.

Přihláška

Přihlášku není možné v současnosti podat.