×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Individuální přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky

Cíle kurzu:Probrání a procvičení učiva obsaženého v jednotných přijímacích testech.
Průběžné testování a opakovaní probrané látky.
Nácvik zkušebních přijímacích testů.
Začátek kurzu:kdykoliv, ale je vhodné začít co nejdříve, aby se stihla probrat všechna látka
Konec kurzu:17. 4. 2022 (předpokládaný týden přijímacích zkoušek)
Zahájení:informativní schůzkou kterékoliv pondělí (termín se vybírá v přihlášce)
Počet lekcí:60 lekcí × 120 minut = 120 hodin výuky
Termíny lekcí:dle vlastního výběru od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 21:00,
za příplatek 400 Kč/měsíc lze mít i páteční nebo nedělní termíny a současně je možné lekce absolvovat i online z domova
Forma:Individuální kurz (každého studenta učíme zvlášť)
Cena:2720 Kč / měsíc (z prvního a posledního měsíce se platí pouze poměrná část)
Cena zahrnuje:vstupní testy, sestavení osobního výukového plánu, individuální výklad látky, průběžné testy, zkušební testy
Bonusy:V případě zájmu či potřeby může student bezplatně absolvovat doplňující lekce navíc.
Pro úspěšné absolvování kurzu není vyžadována žádná domácí práce.
Záruka vrácení peněz:Pokud se student do 14 dnů od zahájení kurzu rozhodne, že mu výuka u nás nevyhovuje, tak může kurz ukončit a zaplacená platba mu bude vrácena v plné výši.
Přihlásit se
Zpět
Nabízíme vám pečlivě připravený individuální kurz, na kterém spolu se studentem postupně a systematicky probereme jednotlivé kapitoly, ze kterých jsou vybírány příklady do jednotné přijímací zkoušky z matematiky na SŠ. V průběhu kurzu budeme nejen vykládat a procvičovat, ale i průběžně testovat a doplňovat studentovy znalosti. Na konci kurzu s ním natrénujeme psaní skutečných přijímačkových testů. Kurz je tedy komplexní přípravou na test, není potřeba nějakou část studia řešit doma nebo jinde.
Kurz má dlouhodobý efekt. Nejenom, že se student připraví na přijímací zkoušky, ale zároveň si vybuduje pevné základy pro studium na střední škole.

Výuka je individuální, každého studenta učíme zvlášť, výklad se přizpůsobuje aktuálním znalostem a tempu studenta.

Na první lekci se píše vstupní test, jehož účelem je zjistit aktuální znalosti studenta. Podle nich mu bude sestaven individuální výukový plán tak, aby vycházel z toho, co zná a umí a tak, aby se tyto znalosti dále rozšiřovaly až k cílovému učivu.
Výuka probíhá jako přirozený mix výkladu, dialogu, počítání a samostatné práce a je strukturovaná podle zásad naší vlastní metodiky. Na lekcích se kromě výkladu a počítání také píší průběžné testy. Tyto testy ověřují, že se probíranému učivu opravdu porozumělo a že student zvládne samostatně příklady řešit, takže se nemůže stát, že by se student v látce ztratil a přestal jí rozumět.
Obsah kurzu je rozdělen do 14 okruhů, kterým vždy odpovídá jeden typ úlohy v testech. Jakmile je okruh probraný, tak si student vyzkouší spočítat všechny úlohy daného typu ze všech testů z minulých let. Aby se nestalo, že po čase student zapomene, jak se úlohy počítají, tak po několika probraných okruzích začne psát testy po částech. Tyto testy svou formou, obtížností a skladbou odpovídají skutečným přijímačkovým testům, ale obsahují jen ty úlohy, které má student již probrané a procvičené. Díky tomu se i při probírání nové látky periodicky vrací k látkám minulým a upevňuje si je.
Po probrání všech okruhů začíná student psát celé zkušební testy.

Termíny lekcí

Jednotlivé lekce se objednávají v online rozvrhu. Termíny mohou být pořád ve stejný den a čas, nebo se mohou volit pro každý týden zvlášť. V ceně je libovolný počet lekcí od pondělí do čtvrtka v časech od 13:00 do 21:00. Počet lekcí kurzu (60) je stanoven pro průměrného studenta a vyžaduje mít dvě až tři lekce týdně. Pokud je student pomalejší nebo mu nějaká látka nejde a přesto by se chtěl vše naučit, tak je možné bezplatně počet lekcí navýšit nebo lekce prodloužit.
Za příplatek 400 Kč měsíčně lze vybírat termíny lekcí i v pátek a neděli a současně tím mít i možnost v případě potřeby či zájmu absolvovat lekce online z domova.

Zahájení

Kurz se zahajuje tzv. informativní schůzkou. Ty jsou každé pondělí večer. Na této schůzce představíme jak učíme a seznámíme studenta s naším informačním systémem. Současně si student vybere termín první lekce. Na schůzku může student přijít sám, ale je vhodnější, aby přišel s rodičem. Délka schůzky je 2.5 hodiny.

Online výuka

Běžně výuka probíhá u nás v učebně v Bělehradské ulici. Za příplatek 400 Kč měsíčně nabízíme i možnost absolvovat libovolný počet lekcí na dálku přes internet (v ceně příplatku je navíc i možnost mít lekce v pátek a v neděli). Lekce probíhají stejným způsobem jako v učebně, ale jsou realizované přes Skype. Jediné vybavení, které student potřebuje, je počítač s internetem a sluchátka s mikrofonem. Webkamera není potřeba, tiskárna je velmi vhodná, i když se dá improvizaně učit i bez ní.
Lekce probíhají v předem stanovenou dobu, objednávají se stejně jako běžné lekce v rozvrhu. Na začátku hodiny se student spojí s lektorem. Lektoři sdílí svou obrazovku se studentem a díky tabletu na ní mohou psát. Student tedy jednak uslyší komentář, ale i uvidí to, co bychom mu v učebně psali do sešitu nebo ukazovali na monitoru. Díky studijnímu systému, který je z domova přístupný, nebude ochuzen ani o testy. Test doma napíše stejně jako v učebně, vyfotí ho mobilem a pošle nám ho a lektor ho s ním hned opraví. Výuka přes internet je tedy plnohodnotnou alternativou pro studenty, pro které by bylo příliš složité dojiždět k nám do učebny.
To, zda lekci student chce mít v učebně nebo z domova se vybírá pro každou lekci zvlášť přímo v rozvrhu, obě metody lze libovolně kombinovat.

Platba

Kurz se platí jednou měsíčně v hotovosti v učebně nebo převodem na účet. Z prvního a posledního měsíce se platí pouze poměrná část dle počtu týdnů. První platbu je třeba zaplatit do 14 dnů od absolvování inf. schůzky. Prvních 14 dní výuky slouží jako zkušebních. Pokud se student během této doby rozhodne, že k nám nechce chodit, tak je možné doučování ukončit a veškeré platby budou vráceny.

Přihláška

Zahájení kurzu:
Termín informativní schůzky:
Jedná se pouze o organizační setkání. Termíny výukových lekcí si studenti objednávají dle vlastního výběru až po absolvování informativní schůzky.
Chodit na jednotlivé lekce je možné ihned od následujícího dne.
Na schůzku může přijít student sám nebo s rodičem. Představíme náš výukový systém a naučíme studenta pracovat s rozvrhem a materiály. Délka schůzky je 2,5 hodiny.

Student

Studium v Mathpointu:
Jméno studenta:*
Příjmení studenta:*
Datum narození:*
Kontaktní osoba:*
Mobil:*   Pouze pro případ nepředvídatelné situace.
Mail:*   Na tento mail Vám přijde potvrzení přihlášky.

Současná škola:*
Poznámka:
Přečetl(a) jsem si dokumenta souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje zpracovávány ve výše popsaném rozsahu.

Přihlašovací údaje

Zde si zvolte uživatelské jméno a heslo, pod kterými budete přistupovat do rozvrhu a k materiálům.
Uživatelské jméno:*
Heslo:*
Heslo znovu:*