×

Přihlášení studenta

uživatelské jméno:
heslo:

Zapomněli jste uživatelské jméno či heslo? Zkuste tento vyhledávač nebo zašlete mail na mathpoint@email.cz.

Příprava na jednotné přijímací zkoušky na SŠ z matematiky - ŠR 2019/20

Cíl kurzu:Výklad a procvičení učiva obsaženého v jednotných přijímacích testech.
Průběžné testování a opakovaní pozapomenuté látky.
Nácvik zkušebních přijímacích testů.
Začátek kurzu:kterýkoliv týden od 9. 9. 2019 do 28. 10. 2019
Konec kurzu:19. 4. 2020 (předpokládaný týden přijímacích zkoušek)
Zahájení:ideálně informativní schůzkou v pondělí 9. 9. 2019, ale je možné se přihlásit i později
Počet lekcí:30 týdnů × 2 lekce × 120 minut = 120 hodin výuky
Termíny lekcí:dle vlastního výběru od PO do ČT od 11:00 do 21:00
Forma:Individuální kurz (každého studenta učíme zvlášť)
Cena:2 × 5950 Kč (dvě půlroční platby) nebo
8 × 1590 Kč (osm měsíčních plateb při zahájení od 9. 9. do 30. 9.) nebo
7 × 1820 Kč (sedm měsíčních plateb při zahájení od 7. 10. do 28. 10.)
Cena zahrnuje:zjištění vstupních znalostí, sestavení osobního výukového plánu, individuální výklad látky, průběžné testy, testy po částech, zkušební testy
Doplatkové služby:Možnost chodit na výuku i v pátek a v neděli: 100 Kč/týden.
Možnost přesouvat a rušit termíny i v den výuky: 40 Kč/týden.
Přihlásit se
Zpět
Nabízíme vám pečlivě připravený individuální kurz, na kterém spolu se studentem postupně a systematicky probereme jednotlivé kapitoly, ze kterých jsou vybírány příklady do jednotné přijímací zkoušky z matematiky na SŠ. V průběhu kurzu budeme nejen vykládat a procvičovat, ale i průběžně testovat a doplňovat studentovy znalosti a na konci kurzu s ním natrénujeme psaní skutečných přijímačkových testů. Kurz je tedy komplexní přípravou na test, není potřeba nějakou část studia řešit doma.

Výuka je individuální, každého studenta učíme zvlášť, výklad se přizpůsobuje aktuálním znalostem a tempu studenta.

Jednotlivé lekce se objednávají v online rozvrhu. Termíny mohou být pořád ve stejný den a čas, nebo se mohou volit pro každý týden zvlášť. volit V ceně je libovolný počet lekcí od pondělí do čtvrtka v časech od 11:00 do 21:00. Harmonogram výuky je stanoven pro průměrného studenta při docházce dvě lekce týdně. Pokud je student pomalejší nebo mu nějaká látka nejde a přesto by chtěl vše stihnout probrat, tak je možné počet lekcí v týdnu navýšit nebo lekce prodloužit a to bezplatně. Za příplatek 100 Kč týdně lze rozšířit možnost chodit na lekce i v pátek a v neděli.
Na první lekci se píše vstupní test, jehož účelem je zjistit aktuální znalosti studenta. Podle nich mu bude sestaven individuální výukový plán tak, aby vycházel z toho, co zná a umí a tak, aby se tyto znalosti dále rozšiřovaly až k cílovému učivu.

Výuka probíhá jako přirozený mix výkladu, dialogu, počítání a samostatné práce a je strukturovaná podle zásad naší vlastní metodiky. Na lekcích se kromě výkladu a počítání také píší průběžné testy. Tyto testy ověřují, že se probíranému učivu opravdu porozumělo a že student zvládne samostatně příklady řešit, takže se nemůže stát, že by se student v látce ztratil a přestal jí rozumět.
Obsah kurzu je rozdělen do 14 okruhů, kterým vždy odpovídá jeden typ úlohy v testech. Jakmile je okruh probraný, tak si student vyzkouší spočítat všechny úlohy daného typu ze všech testů z minulých let. Aby se nestalo, že po čase student zapomene, jak se úlohy počítají, tak po několika probraných okruzích začne psát testy po částech. Tyto testy svou formou, obtížností a skladbou odpovídají skutečným přijímačkovým testům, ale obsahují jen ty úlohy, které má student již probrané a procvičené. Díky tomu se i při probírání nové látky periodicky vrací k látkám minulým a upevňuje si je.
Po probrání všech okruhů začíná student psát celé zkušební testy z minulých let a v ceně má i 5 testů nových a nikde nepublikovaných. Pokud by to nestačilo, tak si lze za 300 Kč dokoupit testy další.

Kurz se zahajuje tzv. informativní schůzkou. Na této schůzce představíme náš výukový systém a naučíme studenta pracovat s rozvrhem a materiály. Délka schůzky je 2.5 hodiny.
Informativní schůzku by měl student absolvovat v pondělí 9. 9. 2019. V přihlášce si lze vybrat, zda má být schůzka od 14:30, 17:00 nebo 19:30. Tato informativní schůzka je bezplatná.
Přihlásit se je možné i po začátku kurzu na pozdější informativní schůzku, ta je zpoplatněna zápisným 200 Kč. V případě pozdního zápisu je ale potřeba počítat s intenzivnější docházkou, aby student dohnal zameškané týdny.

Přihláška

Informativní schůzka:
Jedná se pouze o organizační setkání. Termíny výukových lekcí si studenti objednávají dle vlastního výběru až po absolvování informativní schůzky.
Chodit na jednotlivé lekce je možné ihned od následujícího dne.
Na schůzku může přijít student sám nebo s rodičem. Představíme náš výukový systém a naučíme studenta pracovat s rozvrhem a materiály. Délka schůzky je 2,5 hodiny pro nové studenty, 20 minut pro absolventy.

Student

Studium v Mathpointu:
Jméno studenta:*
Příjmení studenta:*
Datum narození:*
Kontaktní osoba:*
Mobil:*   Pouze pro případ nepředvídatelné situace.
Mail:*   Na tento mail Vám přijde potvrzení přihlášky.

Poznámka:
Přečetl(a) jsem si dokumenta souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje zpracovávány ve výše popsaném rozsahu.

Přihlašovací údaje

Zde si zvolte uživatelské jméno a heslo, pod kterými budete přistupovat do rozvrhu a k materiálům.
Uživatelské jméno:*
Heslo:*
Heslo znovu:*