Pravidelné individuální doučování ve školním roce 2018/19

Přihlásit seZpět

Doučování matematiky pro všechny studenty, kteří se chtějí nebo musí učit každý týden. Doučování je individuální, což znamená, že každého studenta učíme zvlášť a každý student si může zvolit libovolnou látku k probírání. Nevytváříme žádné studijní skupiny. Studenti obvykle dochází dvakrát týdně na dvě dvouhodinová doučování. Za doučování se platí pouze týdenní paušál, jednotlivé lekce se nehradí. Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka od 11:00 do 21:00 a v pátek od 11:00 do 18:00. Den a čas začátku každého doučování si lze zvolit libovolně pro každý týden zvlášť, lekce se objednávají pomocí online rozvrhu.

Nabízené lekce

Doučování se skládá z libovolného počtu dvouhodinových lekcí, které si student objednává v online rozvrhu na našem webu. Přijít může v jakýkoliv čas od pondělí do čtvrtka od 11:00 do 21:00 a v pátek od 11:00 do 18:00. Pro většinu doučování je vhodné, aby student chodil alespoň 2x týdně.
V případě potřeby je možné si jednorázově objednat i doučování v neděli, a to buď osmihodinovou celodenní lekci (9:00 - 17:30) nebo čtyřhodinovou půldenní (9:00 - 13:00 nebo 13:30 - 17:30). To se hodí např. před zápočtem, zkouškou, čtvrtletkou apod., kdy chce student naráz dohnat velké množství látky.

Lekce probíhají ve všech týdnech od 17.9. 2018 do 9.6.2019. Doučování je i o státních svátcích a prázdninách s výjimkou Vánoc (21.12. - 5.1.). Výuka probíhá v naší učebně na adrese Vinohradská 2333/166, Praha 3 (spojení viz kontakty).

Cena doučování

Na začátku doučování se jednorázově zaplatí zápisné 200 Kč. Dále se pak platí už jen týdenní paušál, který hradí všechny objednané lekce s výjimkou celodenních a půldenních bez ohledu na jejich počet a délku. Paušál se platí za všechny týdny od zahájení doučování do jeho ukončení (s výjimkou Vánočních prázdnin, kdy se neučí). Každý si může vybrat jeden z paušálů A, B, C nebo D podle toho, jak dlouho hodlá na doučování chodit.

Zápisné 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč
Výše paušálu 320 Kč/týden 340 Kč/týden 380 Kč/týden 440 Kč/týden
Délka doučování Student musí na doučování chodit po celý náš školní rok
od 17.9. 2018 do 9.6. 2019.
Student musí na doučování chodit po celý náš školní rok
od 17.9. 2018 do 9.6. 2019.
Na doučování se lze přihlásit kdykoliv během našeho školního roku, ale musí se chodit až do 9.6. 2019. Na doučování se lze přihlásit kdykoliv během našeho školního roku a může se v kterýkoliv týden ukončit.
Frekvence plateb půlroční měsíční měsíční měsíční
Obvyklá platba 1. pololetí: 5760 Kč
2. pololetí 5760 Kč
1360 Kč/měsíc 1520 Kč/měsíc 1760 Kč/měsíc

Při objednání celodenního doučování se platí zvýhodněná cena 400 Kč za každý objednaný termín. Objednáte-li si celodenní doučování v prvním týdnu výuky, budeme Vám za něj účtovat pouze 300 Kč.

Zahájení doučování

Na doučování se přihlásíte vyplněním přihlášky. Pokud k nám půjdete na doučování poprvé, tak si v přihlášce budete vybírat termín informativní schůzky. Informativní schůzky se konají po celý náš školní rok každé pondělí od 19:30 do 22:00 (včetně státních svátků). První informativní schůzka je v pondělí 17.9. (variantu A a B lze zahájit pouze na této schůzce). Týden, ve kterém zvolíte termín informativní schůzky, je současně týden, od kterého se platí paušál doučování ve variantách B, C a D.
Pro všechny varianty A, B, C, D se vyplňuje stejná přihláška. Vlastní variantu si vyberete až po absolvování informativní schůzky.
Na informativní schůzce se student dozví vše o organizaci doučování, naučí se objednávat si termíny v rozvrhu, otevírat zadání příkladů, domluvíme si doučovanou látku atp. Délka schůzky je přibližně 2.5 hodiny. Na schůzku může přijít student sám nebo s rodičem.
Pokud jste k nám na doučování již chodili a informativní schůzku absolvovali, tak si hned po vyplnění přihlášky budete moci objednat termín první lekce a rovnou přijít.

Výběr paušálu

Student si po absolvování informativní schůzky zvolí, kterou z variant doučování A, B, C nebo D bude chtít. Jednotlivé varianty se liší pouze dobou, od kdy do kdy se na doučování chodí, výší týdenního paušálu a frekvencí plateb. Výběr termínů a způsob výuky je na všech lekcích stejný.
Variantu nebo si lze vybrat pouze pokud budete na doučování docházet po celý náš školní rok, tj. od 17. září do 9. června. Varianta A se platí půlročně, varinta B měsíčně.
Varianta je určena studentům, kteří se na doučování přihlásí až po 17. zářím, ale rozhodnou se na doučování chodit až do konce našeho školního roku, tj. do 9. června.
Varianta je pro všechny ostatní studenty, kteří začnou chodit v libovolný týden školního roku a doučování ukončí v jakýkoliv jiný týden před koncem našeho školního roku.
U varianty C a D se paušál platí od týdne, ve kterém se uskutečnila informativní schůzka (u nových studentů) nebo od zvoleného týdne v přihlášce (u absolventů). Posun na jiný týden není možný.

Paušální platba doučování zahrnuje:
  • Libovolný počet běžných 120minutových doučování týdně + možnost jejich libovolného prodloužení
  • Přípravu materiálů, se kterými se na doučování nebo doma pracuje
  • Příprava průběžných testů a jejich oprava
  • Zadávání práce na doma
  • Vzorové vypracovávání zápočtových a zkouškových testů donesených studentem
  • Zasílání výpisů z docházky, připomínek plateb
  • Slevu 100 Kč na absolvování celodenního doučování v prvním týdnu výuky (pro rychlejší start)
  • Pitný režim v učebně
Cena nezahrnuje:
  • celodenní víkendová doučování (v případě zájmu lze objednat za 400 Kč/lekce)
  • půldenní víkendová doučování (v případě zájmu lze objednat za 300 Kč/lekce)

Informování rodiče

Rodič se může kdykoliv informovat o stavu doučování studenta telefonicky, mailem nebo osobní návštěvou (viz kontakty). Po přihlášení na našem webu je také možné sledovat docházku a kontrolovat stav plateb. Ve výpise z docházky jsou všechny objednané lekce, časy, kdy student na doučování přišel a odešel, případně pokud doučování zrušil, tak kdy. Ve výpise plateb jsou vidět požadované platby, jaká částka z nich již byla uhrazena a za co se která platba naúčtovala.

Platba doučování

Varianty , a se platí průběžně během celého školního roku. Studenti obvykle platí souhrnně jednou za měsíc.

Varianta se platí ve dvou půlročních splátkách a to vždy na začátku pololetí. Za každé pololetí se zaplatí 5760 Kč. První platbu je třeba uhradit do 31.9.2018, druhou do 20.2.2019.

Platit lze jak v hotovosti v učebně, tak převodem na účet.

Ukončení doučování

Doučování se ukončuje vyplněním výpovědi. Doučování lze ukončit nejdříve ke konci týdne, ve kterém byla podána výpověď.

Variantu lze ukončit ke kterémukoliv týdnu školního roku, např. i po jediném týdnu výuky. Tato varianta je tedy vhodná, pokud byste si chtěli doučování jen vyzkoušet.

Zvolení varianty , , s sebou přináší závazek doučování ukončit až s koncem našeho školního roku tj. k 9.6.2019. Výpovědí je ale možné doučování ukončit i dříve. V takovém případě se zaplatí jednorázový poplatek za přečasné ukončení 200 Kč a celé doučování se vyúčtuje tak, jako by bylo objednané jako varianta D. V praxi to znamená, že pro variantu A bude třeba doplatit 120 Kč za každý týden od zahájení doučování do jeho ukončení, u varianty B 100 Kč/týden a u varianty C 60 Kč/týden.

Příklad 1: Zvolíte si variantu D. Po dvou týdnech se rozhodnete doučování ukončit. Výpověď podáte v pátek 28.9. Doučování bude ukončeno ke konci týdne v neděli 30.9. Celková cena doučování bude 200 Kč zápisné + 2 * 440 Kč paušál. Za doučování celkem zaplatíte 1080 Kč.

Příklad 2: Zvolíte si variantu A. Po dvou týdnech se rozhodnete doučování ukončit. Výpověď podáte v pátek 28.9. Doučování bude ukončeno k neděli 30.9. Celková cena doučování bude 200 Kč zápisné + 2 * 440 Kč paušál + 200 Kč za předčasné ukončení, celkem 1280 Kč. Za doučování bylo již zaplaceno zápisné 200 Kč a první splátka 5760 Kč. Celkem Vám tedy vrátíme 4680 Kč.

Příklad 3: Zvolíte si variantu C. Doučování zahájíte informativní schůzkou 22.10. Výpověd podáte ve středu 19.12. Doučování bude ukončeno ke konci týdne v neděli 23.12. Celkem uběhlo 9 týdnů. Cena doučování bude 200 Kč zápisné + 9 * 380 Kč paušál + 9 * 60 Kč doplatek paušálu + 200 Kč za předčasné ukončení, celkem 4360 Kč.

Příklad 4: Zvolíte si variantu A. Po prvním pololetí se rozhodnete doučování ukončit. Podáte výpověď v pondělí 4.2. Doučování bude ukončeno k neděli 10.2. Od zahájení doučování do jeho ukončení proběhlo celkem 19 týdnů. Cena doučování bude 200 Kč zápisné + 19 * 440 Kč paušál + 200 Kč za předčasné ukončení, celkem 8760 Kč. Za první pololetí bylo zaplaceno zápisné 200 Kč a první splátka 5760 Kč. Při ukončení doučování budete muset doplatit 2800 Kč.