Novinky ve školním roce 2018/19

Cena doučování

Velmi nás mrzí, že jsme museli v tomto školním roce navýšit paušály až o 90 Kč/týden. Potřebujeme navýšit rozpočet, abychom mohli zaplatit dalšího lektora, který by nám pomáhal s tvorbou, předřešováním a opravami testů. Pokud se nám podaří dosáhnout cílové částky, tak by se náš tým měl rozšířit o dalšího lektora na jaře 2019.

Výuková doba

V liché týdny budeme učit navíc i v pátek, ale pouze do 18:00. Také jsme experimentálně přidali na každý den další výukový čas od 11:15.

Studovna

Nově budeme učebnu otevírat pro studenty už od 9:00. Nebudeme sice učit (výuka bude začínat až v 11:45), ale bude možné učebnu použít pro samostudium. Už ve školním roce 2017/18 jsme to tak umožnili některým studentům, odteď je tato možnost určena zdarma všem, kdo mají doučování s paušálem. Termín se objednává v rozvrhu spolu s běžnými lekcemi.
Samostudium můžete využít např. k opakování, psaní testů nebo se můžete učit do školy na jiný předmět.

Výuka programování

V úterý a ve čtvrtek od 19:30 se bude možné přihlásit na výuku programování.